Saco

Oförändrat hög arbetslöshet bland akademiker

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:48 CET

För sjätte månaden i rad är arbetslösheten bland akademiker, i stort sett, oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Men antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Det visar siffror från AMS som bearbetats av SACO.

Knappt 67 000 personer med minst två års eftergymnasial utbildning var antingen öppet arbetslösa eller hade plats i något konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram i slutet av februari enligt statistik från AMS. Antalet har minskat med ungefär 500 personer jämfört med februari i fjol, men fortfarande var ungefär 4,8 procent av alla med minst två års eftergymnasial utbildning i befolkningen arbetslösa eller deltog i något konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram i slutet av februari.

Även om den totala arbetslösheten bland akademiker inte ändrats nämnvärt jämfört med februari i fjol, så har det ändå skett en del förändringar inom gruppen. Det gäller inte minst om man tittar på utvecklingen inom olika åldersgrupper.

Arbetslösheten minskar bland dem som är yngre än 40 år och ökar bland dem som är äldre än så. Den största minskningen gäller åldersgruppen 25 - 29 år och den största ökningen finns bland dem som är 60 - 64 år. Arbetslösheten är fortfarande högre bland yngre akademiker, men skillnaden gentemot de äldre är inte lika markant som tidigare.

Den ökade arbetslösheten bland äldre akademiker är mycket bekymmersam eftersom äldre arbetslösa ofta har längre arbetslöshetstider och löper större risk att bli långtidsarbetslösa, d v s vara öppet arbetslös i mer än sex månader (personer under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 100 dagars arbetslöshet).

För eventella frågor kontakta Thomas Ljunglöf vid SACO:s statistikenhet, 08-613 48 85.

Länk till statistiksidan http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=4310