Sunday Solutions

Oföretagsamma företag på Facebook.

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 19:28 CEST

Undrar du vad svenska företag gör på Facebook? Svaret är: nästan inget alls.

Fastän hälften av alla svenskar har konto på Facebook och över tre miljoner använder det sociala nätverket dagligen, är det få företag som utnyttjar möjligheten att synas och interagera med anhängarna (http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden). Den slutsatsen kommer Johan Eriksson på V4i.se fram till i rapporten ”Digital Identitet”.

V4i.se gick ut med en enkät under de tre sammanslagna mässorna Internet Expo & Digital Marketing, Personal och Möten & Events som huserade i Kista 14-15 mars 2012. Syftet med enkäten var att ta reda på i vilken utsträckning företag använder sig av sociala medier och vad de vill uppnå med närvaron online. Resultatet som nu publicerats i rapporten ”Digital Identitet” visar att närmare 90 % av företagen har företagssidor på Facebook. Däremot har en fjärdedel av dessa 30 gillare eller färre.

”Det fanns flera företag som inte har Facebook-sidor fast de angett så i enkäten”, förklarar Johan Eriksson som driver V4i.se.

Att nå ut till befintliga och nya kunder och konsumenter anses vara viktigt för många företag, inte minst för att skapa nya affärsmöjligheter. Över 90 % av de tillfrågade i enkäten har svarat att de använder nyhetsbrev i sin verksamhet. Knappt hälften använder sig av Google AdWords och endast en tredjedel annonserar på Facebook.

Enkäten visar tydligt att bland alla företag, oavsett hur mycket eller lite de använder sociala medier, är det få som har mätbara mål online. Två tredjedelar av de tillfrågade har svarat att de inte har mätbara mål över huvud taget i sociala medier.

”Det är intressant att så många inte verkar bry sig om mätbara mål i sociala medier”, konstaterar Johan Eriksson, ”när det finns många bra verktyg som kan ta fram exakt statistik”.

Enkäten som tillhandahas av V4i.se visar att det finns mycket utrymme för företag att skapa nya affärsmöjligheter i sociala medier. Dessutom poängteras vikten av en genomtänkt digital identitet som fördjupar företagens varumärken.

V4i.se jobbar med att utbilda företag i hur de på bästa sätt kan synas i sociala medier och använda sin närvaro online för att skapa störst kundnytta.

Kontakta V4i.se: Johan Eriksson, Johan@v4i.se, 0733-834535

Presskontakt: Linda Runarsdottir, linda@sundaysolutions.se

Sunday Solutions har lösningarna inom annorlunda textframställning, cross marketing och PR.