Lunds universitet

Oförskräckt insats

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 20:24 CET

Sverker Oredsson, professor i historia, har fått 100 000 kr i stipendium från Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål för sin ”resoluta och oförskräckta insats i samtidsdebatten i syfte att stämma i bäcken mot icke-demokratiska krafter”. Stipendiaterna ska vara självständiga och fritänkande modiga individer som verkar i enlighet med stiftelsens humanistiska vision.