Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Ofta onödigt med värkstimulerande medicin vid normala förlossningar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:08 CET

På svenska förlossningskliniker är det vanligt att behandla med värkstimulerande medicin när starten på förlossningen varit långsam eller stannat av i några timmar. Men det går lika bra att avvakta med behandlingen i ytterligare tre timmar hos förstföderskor. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen bygger på data från en studie som genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och vid Ryhovs länssjukhus i Jönköping mellan 1998-2003. Deltagarna var friska förstföderskor som genomgått en normal graviditet och hade en spontan start av förlossningen.  Kvinnorna följdes under hela förlossningen och dessutom gjordes en uppföljning efter en månad. Kvinnorna i studien som hade en långsam eller avstannad öppningsfas delades slumpmässigt in i två kategorier. En grupp fick behandling med värkstimulerande oxytocin medan den andra gruppen avvaktade med behandling i tre timmar innan en ny bedömning gjordes. Alla kvinnorna i studien fick samma tillgång till smärtlindring och stöd av personalen.

Resultatet visade att det var ingen skillnad i antal kejsarsnitt, förlossningar med sugklocka, stora blödningar, stora bristningar, eller nyfödda med behov av nyföddhetssjukvård mellan grupperna. I den avvaktande gruppen kunde behandlingen med värkstimulerande dropp undvikas hos 13 procent av kvinnorna och förlossningstiden blev som förväntat något längre. En månad efter förlossningen skattade kvinnorna förlossningsupplevelsen lika i de båda grupperna.
- En rimlig tolkning av avhandlingens resultat är att det är säkert att avvakta med värkstimulerande behandling när starten på förlossningsprocessen varit långsam i 2-3 timmar och att en sådan avvaktande handläggning kan medverka till att undvika onödig behandling med värkstimulerande oxytocin vid för övrigt normala förlossningar. På så sätt undviks också onödiga risker för fostret, säger Anna Dencker, doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Hon anser att fynden i avhandlingen ger barnmorskor och förlossningsläkare vetenskapligt stöd att behålla ett hälsofrämjande perspektiv på förlossningen, speciellt när friska kvinnor föder sitt första barn. Därför är det viktigt att erbjuda de födande kvinnorna och deras familjer en god förlossningsmiljö, bra förlossningsförberedelse och personligt stöd med fortlöpande information om förloppet under hela förlossningen.
- En normal första förlossning med en positiv förlossningsupplevelse är mycket viktigt och påverkar framtida graviditeter och förlossningar. Mer forskning behövs dock för att identifiera faktorer som bidrar till negativa upplevelser, säger Anna Dencker.

FAKTA OM VÄRKSTIMULERANDE OXYTOCIN

Om kvinnan har oregelbundna eller ineffektiva värkar kan förlossningsprocessen fördröjas eller helt avstanna. Då kan man ge läkemedel som innehåller hypofyshormonet oxytocin via intravenöst dropp. Det stimulerar livmodern att dra ihop sig och hjälper till att sätta igång förlossningsarbetet igen. Vid överstimulering med oxytocin riskerar fostret att drabbas av syrebrist.

För mer information kontakta:
Anna Dencker, doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, telefon 031 786 6105, Mobil 0707-52 12 26, e-post: anna.dencker@gu.se

Handledare:
Marie Berg, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, e-post: marie.berg@gu.se
Håkan Lilja, docent på avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, e- post: hakan.lilja@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Avhandlingens titel: Avvaktande eller aktiv handläggning vid långsam förlossningsprogress hos friska förstföderskor - en studie om riskfaktorer, obstetriskt utfall och förlossningsupplevelse

Avhandlingen försvaras fredagen den 12 november 2010 kl. 09.00. i Hörsal 2118, Arvid Wallgrens Backe 2, Hus 2, Göteborg.

Här kan du läsa hela avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/22921

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.