Moderaterna

Ogenomtänkt av kristdemokraterna

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 16:40 CEST

- Det är en märklig människosyn att utgå ifrån att alla är potentiella brottslingar. Att DNA-registrera alla medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd är knappast seriöst ur ett brottspreventivt syfte. Dels kräver det omfattande resurser för provtagning och hantering, dels innebär det många risker för en otäck utveckling i takt med DNA-forskningens framsteg. De ursprungsprover som tas för den oförargliga DNA-profil som läggs i registret kan användas för att kartlägga människor på ett sätt som jag inte tror att vi vill veta av. Ju fler prover som samlas, desto större är riskerna.

Det säger moderaternas talesman i justitiefrågor Beatrice Ask i en kommentar med anledning av Alf Svenssons förslag.

- För polisen är det av stort värde med teknisk bevisning. DNA-registret har inneburit framsteg när det gäller att fria och fälla misstänkta. Vi moderater har föreslagit att en översyn av reglerna ska göras för att få ett något större register. Men det är personer dömda för brott som är intressanta, inte hela befolkningen. Dessutom måste riksdagen noga pröva reglerna så att inte syftet med registret förfelas eller kommer till helt annan användning än det avsedda.

- Fler i register löser inte alla problem med brottsbekämpningen. Minst lika viktigt, kanske viktigare är att polisen ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta med de underlag som finns. Att för få brott klaras upp handlar framförallt om den utarmning som skett i hela rättsväsendet. Vår partimotion om ny syn på rättsväsendet tar upp krav på förbättringar när det gäller polisens register, men har ett betydligt bredare och mer seriöst anslag än vad Alf Svenssons utspel speglar.