Elöverkänsligas Riksförbund

Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 20:55 CEST

Elöverkänsligas Riksförbund vet av erfarenhet att många av vår tids vanliga ohälsosymtom dämpas eller försvinner helt i en lågstrålande miljö. Det kan gälla sömnproblem, rastlöshet, oro, yrsel, hjärtarytmier, ADHD-symtom m.m. Vi uppmanar därför regeringen att agera skyndsamt och tillsätta en oberoende expertutredning för att skydda människor från ohälsa, orsakad av den trådlösa tekniken.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

Elöverkänsligas Riksförbund ser ett tydligt samband mellan utbyggnad/användning av trådlös teknik och de stigande ohälsotalen. Många av våra medlemmar är sjukskrivna på felaktiga grunder med psykisk diagnos. När läkarna inte kan ställa diagnos med gängse metoder och symtomen kvarstår eller förvärras, då återstår psykiatrin – ett slags ”sopstation” för sådant man inte kan eller vill förstå. Detta gör att den som drabbas av elöverkänslighet inte får tillgång till rehabiliteringsåtgärder utan fördrivs till ett liv i utanförskap. Idag hamnar också många barn i denna utsatta situation.

Detta visar på betydelsen av att få fram diagnoskod/kriterier för elöverkänslighet vilket skulle ge värdefull statistik och skapa möjligheter till rehabilitering samt förebygga att fler människor drabbas. Varje barn eller arbetsför vuxen som rehabiliteras är en vinst för samhället.

Vi vet av erfarenhet att många av vår tids vanliga ohälsosymtom dämpas eller försvinner i en lågstrålande miljö. Det kan gälla sömnproblem, rastlöshet, oro, yrsel, hjärtarytmier, blodtryckssvängningar, ADHD-symtom m.m.

Vi är allvarligt oroade för hela mänsklighetens framtid om utbyggnaden av den trådlösa tekniken får fortsätta utan hänsyn till alla väl kända hälsokonsekvenser. Det går inte att fortsätta förlita sig på ”experter” med starka intressekonflikter om vi ska kunna vända den nedåtgående hälsospiralen. Det lidande det medför för alla drabbade, når redan nu orimliga nivåer. Detta är på väg att utvecklas till den största miljö- och hälsoskandalen någonsin.

Vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt och tillsätta en oberoende expertutredning samt släppa fram den kunskap och erfarenhet som finns hos redan drabbade människor. Elöverkänsligas Riksförbund har viktiga pusselbitar i jakten på ohälsan och vi bidrar gärna med dem.

Elöverkänsligas Riksförbund
Mediagruppen

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0250-35115

media@feb.nu 
www.feb.se

Elöverkänsligas Riksförbund ar en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet

Riksförbundet har till uppgift att:

  • ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående
  • verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar
  • sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet
  • som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål
  • arbeta för mer forskning och utbildning inom Riksförbundets intresseområde satsa på opinionsbildning för att påverka