Försäkringskassan

Ohälsotalet i augusti är 30,5

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:15 CEST

Ohälsotalet fortsätter att gå nedåt, augusti månads värde är 30,5. Det är en minskning med knappt 10 % jämfört med 12 månader tidigare. Ohälsotalet för kvinnor är 36,1, vilket är en minskning med 10,5 % de senaste 12 månaderna. För män är ohälsotalet 25,0, en minskning med 9 % för motsvarande period.

102 459 personer fick i augusti en utbetalning på grund av sjukskrivning, drygt 16 % färre jämfört med 12 månader tidigare. Av dem som fick utbetalning i augusti  på grund av sjukskrivning var 62 769 kvinnor och 39 690 män.

455 338 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning i september 2010, jämfört med 506 359 personer i september 2009. Det är en minskning med 10,1 %.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Regionala uppgifter om ohälsotalet

Månadsuppgifter september 2010 [pdf 17 kB]

Diagrambilaga [pdf 130 kB]

Diagrambilaga [ppt 393 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 22 kB]

För information
Mathias Johansson
010-116 90 58
Andreas Månsson Vogel
010-116 91 75

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31
Magnus Zakariasson, Pressekreterare
010-116 92 04