Försäkringskassan

Ohälsotalet i september är 30,2

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:06 CEST

Ohälsotalet fortsätter att gå nedåt, septembers månads värde är 30,2. Det är en minskning med knappt 10 % jämfört med 12 månader tidigare. Ohälsotalet för kvinnor är 35,8, vilket är en minskning med 10,5 % de senaste 12 månaderna. För män är ohälsotalet 24,8, en minskning med 9 % för motsvarande period.

112 499 personer fick i september en utbetalning på grund av sjukskrivning, drygt 11 % färre jämfört med 12 månader tidigare. Av dem som fick utbetalning i september på grund av sjukskrivning var 68 663 kvinnor och 43 836 män.

450 829 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning i oktober 2010, jämfört med 502 081 personer i oktober 2009. Det är en minskning med 10,2 %.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Regionala uppgifter om ohälsotalet

Månadsuppgifter oktober 2010 [pdf 15 kB]

Diagrambilaga [pdf 373 kB]

Diagrambilaga [ppt 395 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 17 kB]

För information
Mathias Johansson, 010-116 90 58
Andreas Månsson Vogel, 010-116 91 75

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Presschef
010-119 82 31
Magnus Zakariasson, Pressekreterare
010-116 92 04