Försäkringskassan

Ohälsotalet minskade med tre dagar under 2009

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 12:55 CET

Ohälsotalet för december 2009 var 32,8. Ohälsotalet har minskat med 3 dagar eller med 12,8 procent under 2009.

Ohälsotalet har under 2009 fortsatt att minska i samtliga län. Den största minskningen ses i Värmland där ohälsotalet nu är 36,1 en minskning med 4,5 dagar under 2009.

Högst ohälsotal har Jämtland (40,0) och Norrbotten (39,4) medan Stockholms län och Halland har det lägsta ohälsotalen, 27,9 respektive 29,5. Skillnaderna mellan länen har fortsatt att minska under 2009.

Ohälsotalet är, som tidigare, högre för kvinnorna (39,1) än för männen (26,7), men även här blir skillnaden blir långsamt mindre.

Under 2009 har 22 252 personer fått sjuk- och aktivitetsersättning, 11 591 kvinnor och 10 691 män. Det är 13 612 färre än under 2008. I dag har totalt 493 827 personer sjuk- och aktivitetsersättning.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Månadsuppgifter januari 2010 [pdf 16 kB]

Diagrambilaga [pdf 104 kB]

Diagrambilaga [ppt 395 kB]

Månadsuppgifter ohälsostatistik

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 18 kB]

För information
Bertil Thorslund, 010-116 98 10
Mathias Johansson, 010-116 90 58
Andreas Månsson Vogel, 010-116 91 75

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80