Försäkringskassan

Ohälsotalet nu 32,5

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:13 CET

Ohälsotalet fortsätter att sjunka. Värdet för januari är 32,5.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjukpenning utgör 6,5 dagar (7,9 januari 2009) och sjuk- och aktivitetsersättning 26,0 (27,6 januari 2009).

Antalet pågående sjukfall var i november 2009: 113 554. Antalet sjukfall som blir längre än ett år minskar. De var i november 2009 35,4 procent av samtliga sjukfall, jämfört med 39,9 procent i november 2008.

Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Månadsuppgifter februari 2010 [pdf 15 kB]

Diagrambilaga [pdf 102 kB]

Diagrambilaga [ppt 373 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 16 kB]

För information
Bertil Thorslund, 010-116 98 10
Mathias Johansson, 010-116 90 58
Andreas Månsson Vogel, 010-116 91 75

Presskontakt 010-116 98 88
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80