Försäkringskassan

Ohälsotalet på samma nivå som förra månaden – men ingen trolig vändning uppåt

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:12 CET


För information
Bertil Thorslund
08-786 98 10
073-022 20 95

Rolf Lundgren
08-786 95 45
070-553 17 37

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus
Presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Teresa Janonius
Pressekreterare
08-786 90 12
073-914 19 25Webbplats

www.forsakringskassan.se


Ohälsotalet var i oktober 40,2 dagar, vilket är detsamma som förra månaden men 1,4 dagar lägre än samma månad förra året. De är första månaden på länge som ohälsotalet inte sjunker.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008.

Under oktober månad fick 224 600 personer sjukpenning. Det är 5 500 (2,5 procent) fler än motsvarande månad förra året. Uppgången beror i första hand på att Försäkringskassan betalat ut sjukpenning snabbare. Detta är också orsaken till att ohälsotalet stått stilla.

Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning är i november 554 100, vilket är omkring 1 200 färre än i oktober 2005.

Antalet nya personer som fick sjuk- eller aktivitetsersättning var 47 500 personer den senaste 12-månadersperioden, vilket är 17 000 färre än motsvarande period året innan.

För detaljerade uppgifter om sjukfrånvaron se tabell och diagram i bilaga.

Bilagor
Pressmeddelande ohälsosiffror 2006-11-20 diagrambilaga.ppt
https://www.pirab.se/L.asp?X=249628&M=2&A=Pressmeddelande%20oh%E4lsosiffror%202006-11-20%20diagrambilaga.ppt
Tabellbilaga ohälsosiffror 2006-11-20.doc
https://www.pirab.se/L.asp?X=249628&M=2&A=Tabellbilaga%20oh%E4lsosiffror%202006-11-20.doc