Ostkusthamnar i samverkan

OHS träffade infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 16:32 CET

OHS träffade idag (3 mars) infrastrukturminister Anna Johansson för att prata om sjöfartens potential i ett framtida transportsystem. Fokus under mötet låg på att diskutera hur sjöfart kan verka för att säkerställa ett konkurrenskraftigt Sverige och en hållbar utveckling. "Det känns fantastiskt att sjöfarten får en större roll på den politiska agendan", säger Erik Froste.

Politikerna i framförallt trafikutskottet brottas dagligen med att få dagens trafiksituation att gå ihop, samtidigt som de ska planera för de utmaningar som väntar med en ökad befolkning, ett ökat godsflöde och miljömål som ska uppnås. Tisdagen den 3 mars träffade tre representanter från OHS statsrådet Anna Johansson för att diskutera vilka utmaningar och möjligheter som finns inom det befintliga transportsystemet. 

OHS fick chansen att presentera att vattenvägarna utgör en redan befintlig infrastruktur som kan användas för att på ett smart sätt avlasta landinfrastrukturen. Sverige står inför stora utmaningar och dagens system saknar den robusthet som krävs. 

- Sjöfarten har en självklar roll i den strategi som måste tillämpas för att vi ska klara av framtida transportutmaningar. Genom att lyfta sjöfartens potential kan vi på ett snabbare sätt säkerställa ett hållbart transportsystem, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar.

Gruppen kommer under våren att fortsätta träffa företrädare inom transportsektorn och andra näringar som är beroende av sjöfarten.

- Det känns fantastiskt att sjöfarten får en större roll på den politiska agendan. Vi kommer att fortsätta arbetet under våren i samma takt och ser redan fram emot vår seminarium i Almedalen, säger Erik Froste, vd för Södertälje Hamn. 

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) är en sammanslutning av tio hamnar som verkar för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och på så vis bidra till ett hållbart transportsystem. Initiativet syftar till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara - både avseende miljö, kapacitet och konkurresnkraftighet. OHS vill sticka hål på miljömyterna om sjöfarten. Genom att informera och debattera visar OHS hur sjöfarten kan lösa Sveriges transportsystem.  

Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB

Curt Nilsson, vd Hargs Hamn AB

Patrik Åman, vd Norrköpings Hamn ochStuveri AB

Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB

Erik Froste, vd Södertälje Hamn AB

Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn AB

Matti Esko, vd Kvarken Ports Ltd – Umeå

Ulrika Nilsson, vd Piteå hamn 

Johan Castwall, vd Stockholms hamnar 

Mats Gustafson, Kalrmar hamn