Nordic School of Public Health NHV

Ojämlikhet kostar liv

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:04 CET

Personer med psykisk ohälsa i Danmark, Finland och Sverige har en mycket kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Kvinnor med psykiska störningar har 15 år kortare, män med psykiska störningar 20 år kortare förväntad livslängd.

Det visar forskare vid NHV, som idag presenterar sina resultat vid ett seminarium i Köpenhamn inom ramen för Nordiska ministerrådets handlingsplan för psykisk hälsa. Problemet finns i hög grad i alla tre länderna. Många av dödsfallen är åtgärdbara, menar forskarna. 
Skillnaderna i förhållande till personer utan psykiska störningar förklaras främst av att dödlighet i sjukdomar är två till tre gånger större än förväntat.
Personer med psykiska störningar har också en kraftigt förhöjd risk att dö genom självmord, våld eller olyckor, rapporterar NHV:s forskargrupp professor Mika Gissler, professor Merete Nordentoft, doktor Thomas Munk Laursen, professor Kristian Wahlbeck och doktor Jeanette Westman.

Fattigdom förvärrar

Det finns flera orsaker till överdödligheten. Kroppslig sjukdom hamnar ofta i skuggan av de psykiska symptomen och förbises därför av vården.
– Stämpling och diskriminering kan både hindra personer med psykiska funktionshinder och störningar från att söka hjälp och vara en orsak till ojämlik behandling i hälso- och sjukvården, säger Kristian Wahlbeck från Institutet för hälsa och välfärd i Finland.
Fattigdom, utanförskap och isolering försämrar tillgången till vård. Samtidigt är vårdbehoven stora i denna utsatta grupp, där livsstilssjukdomar som beror på rökning, brist på motion och andra riskfaktorer är vanligare än i allmänhet.
Forskarna ser lösningar i en riktad hälsofrämjande verksamhet. Personer som har psykiska funktionshinder, eller störningar, bör också få förbättrad tillgång till vård. Satsningar på att förebygga självmord och våld måste intensifieras.
NHV ansvarar för en handlingsplan för psykisk hälsa på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Projektet kring förväntad livslängd för personer med psykiska funktionshinder och störningar har förverkligats av NHV inom ramen för handlingsplanen.
Utvecklingen av mentalvården kommer att vara en av hälsoprioriteterna under Finlands ordförandeperiod i Nordiska ministerrådet år 2011. 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.