Länsstyrelsen i Gotlands län

Ojämställd lokalisering -En arbetsplatsundersökning

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:17 CET

Varken arbetsplatsens läge eller den yttre miljön är centrala för kvinnor eller män. Kvinnor bor närmare arbetsplatsen än män och majoriteten av kvinnor och män använder service i anslutning till arbetsplatsen. Detta är några av de fakta vi redovisar i denna rapport.

Länsstyrelsen i Gotlands län har som uppgift att verka för att uppnå de nationella målen med jämställdhetspolitiken, samt ansvara för att den nationella politiken får ett regionalt genomslag i länet. Jämställdhet är främst en demokratifråga som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I den processen är det viktigt att kunskaper, värderingar och erfarenheter som kvinnor och män har tas om hand.

Målen med Länsstyrelsens arbetsplatsundersökning i Visby är integrering av jämställdhetsfrågor i samhällsplaneringen samt att skapa en bredare diskussion och kunskapsprocess om hur vi formar vår gemensamma framtid.

Rapporten ”Ojämställd lokalisering?” är först och främst tänkt att vara ett kunskapsunderlag för att visa på vilka problem den fysiska planeringen kan få för kvinnor respektive män.

Inom samhällsplaneringen finns idéer om värdet av att blanda olika funktioner som t.ex. arbetsplatser, bostäder och service. Detta kan vara positivt för både kvinnor och män, men som undersökningen visar påverkar det i större utsträckning kvinnors vardag då de använder mer service än män i anslutning till arbetet. Om arbetsplatser istället lokaliseras för sig själva, avskilt från service, bidrar det förmodligen till att kvinnor får lägga mer tid på att nå service. Eftersom männen i större utsträckning åker bil till och från arbetet drabbas de inte på samma sätt. Att blanda funktioner bidrar även till ett levande samhälle där människor är i rörelse under fler av dygnets timmar, vilket i sin tur skapar större känsla av trygghet.


Ytterligare information

Elin Carlsson och Therese Mithander

Länsstyrelsen Gotland

Tfn.0498-29 21 00 vx