AMF

Ojämställt deltidsarbete missgynnar kvinnors pension

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 13:16 CET

I Sverige väljer många föräldrar att gå ner i arbetstid för att få ihop vardagen under småbarnsåren. I familjer med gemensam ekonomi drabbar de minskade löneinkomsterna båda föräldrarna. Men den kortare arbetstiden innebär också ett stort framtida inkomstbortfall för den person som arbetar deltid, oftast kvinnan. Många svenska kvinnor riskerar därför att förlora stora belopp som pensionärer. Det visar en undersökning från AMF.

I Sverige arbetar över en miljon personer deltid. Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Medan 35 procent av de sysselsatta kvinnorna arbetar deltid är det bara 13 procent av männen som har reducerad arbetstid. Det betyder att kvinnorna drabbas hårdast av försämrade pensioner på grund av deltidsarbete.

Negativa konsekvenser för pensionen

AMFs undersökning Pensioner och deltidsarbete visar att de ekonomiska effekterna av deltidsarbete blir kännbara. För en offentliganställd kvinna som arbetar halvtid under tio år minskar tjänstepensionen med cirka 7000 kronor varje år som pensionär, motsvarande cirka 14 procent. Till det kommer en minskad allmän pension.

– Tjänstepension är uppskjuten lön som kommer från arbetsgivaren. Visst kan man behöva gå ner i arbetstid när barnen är små för att få livet att fungera, men många tänker inte på att sänkta inkomster under en längre period slår hårt mot pensionen, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Stora regionala skillnader

En stor del av deltidsarbetet är självvalt, även om det i vissa branscher finns ett begränsat utbud av heltidstjänster. AMFs undersökning visar att det finns stora skillnader mellan olika sektorer när det gäller deltidsarbete. Det finns också stora regionala skillnader i såväl offentlig som privat sektor.

– Att fundera över inkomster som kanske ligger 30 år in i framtiden är kanske inte det första man gör som nybliven förälder. Men under så lång tid hinner familjesituationen förändras och tyvärr är det inte säkert att man har gemensam ekonomi den dag man går i pension, säger Carina Blomberg.

Kompensera för deltid

Vad kan man då göra för att minska de långsiktigt negativa effekterna av deltidsarbete? Ett sätt är att den person som jobbar heltid kompenserar sin partners lägre inkomst i form av ett högre privat pensionssparande. Gifta par kan också föra över premiepensionsrätter från den med hög inkomst till den med lägre inkomst. Men endast 8000 individer utnyttjade möjligheten att föra över premiepensionsrätten till sin respektive under 2011.

– Det behövs en större medvetenhet kring att deltidsarbete faktiskt leder till avsevärt försämrad pension. Ett mer jämställt deltidsarbete där båda föräldrarna går ner i tid kan vara ett sätt för att öka pensionsjämställdheten, säger Carina Blomberg.

Bilagor:
Pensioner och deltidsarbete
Fem tips för ökad pensionsjämställdhet

Undersökningen Pensioner och deltidsarbete är genomförd av Kreicbergs Utredning & Opinion på uppdrag av AMF.

För frågor, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Cecilia Elovsson, PR och Information AMF, 070-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 370 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.