Fältbiologerna

Ojnareaktivisterna ställer landshövdingen till svars

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 08:06 CEST

På torsdag är sista dagen för överklaganden att komma in till Högsta Domstolen. Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och många fler har redan skickat in sina. Men i den skaran saknades Länsstyrelsen som igår beslutade att acceptera den liggande domen. Idag tisdag möter aktivisterna som slagit läger i Ojnareskogen landshövdingen för att ställa henne till svars. 

Det var med stor besvikelse som aktivisterna igår mottog beskedet att länsstyrelsen beslutat att inte överklaga. Länsstyrelsen har bland annat som uppdrag att övervaka Nordkalks arbete och och se till att det efterlever kontrollprogrammet. Ett program som ännu inte satts upp. Trots den bristande tillsynen fortsätter Mellanskog att avverka i området, något som kan få katastrofala följder för rödlistade arter och Natura 2000-områden runtomkring. 

Aktivisterna har därför stämt träff med länsstyrelsens chef kl 13 idag för att höra hur länsstyrelsen har tänkt och visa på den miljökatastrof som redan håller på att ske. 

- Vi är skrämda över länsstyrelsens passivitet säger Alva Snis Sigtryggsson från Fältbiologerna. En katastrof för natur och människor är på väg och länsstyrelsen frånsäger sig sitt viktigaste uppdrag, att sätta Gotlands väl i första rummet. 

På mötet kommer man visa upp de skador som redan skett på rödlistade arter och ställa landshövdingen till svars. 

Efteråt samlas aktivisterna till en aktion på Donners plats för att demonstrera mot Mellanskogs hänsynslösa avverkningar. 

Bakgrund:

Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra är också en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som nu riskerar att förstöras och bli odrickbart. Fallet är överklagat till högsta domstolen eftersom det finns tvister om hurvida rättsprocessen skötts på ett korrekt sätt. Den omtvistade domen i Miljööverdomstolen har satt en ny svensk praxis som får effekter i hela landet då inga rödlistade arter längre kan skyddas.
Ett antal engagerade aktivister från flera organisationer har sedan knappt en månad tillbaka slagit läger i Ojnareskogen vid det planerade kalkbrottet. De vill ta strid för hela Sveriges natur och visa på att Nordkalks planer är oacceptabla samt att det bör vara olagligt att bryta kalk i området.

Kontakt:
Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna
076-0535242

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.