OK ekonomisk förening

OK Akademi öppnas för allmänheten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:30 CET

OK ekonomisk förening utvecklade ursprungligen utbildningsportalen för sina förtroendevalda med målsättningen ”Sveriges bästa förtroendevalda”. Från och med januari 2013 är OK Akademi öppen för alla som är intresserade av OK:s frågor i ett vidare perspektiv, som är nyfikna på verksamheten, vill engagera sig i OK ekonomisk förening eller har ett allmänt intresse för frågorna.

­– Miljö, ekonomi och entreprenörskap är ämnen och frågor som är grundläggande för ett uppdrag som förtroendevald inom OK. Samtidigt berör och engagerar dessa ämnen många människor i både privatliv och yrkesliv, säger Anna Marinder, informationschef OK ekonomisk förening. Därför har vi gjort portalen tillgänglig för alla som vill skaffa sig fördjupad kunskap.

Portalen är uppbyggd i åtta kompetensområden, varje område är indelat i olika nivåer och varje nivå har kunskapsmål och ett avslutande test. Användaren kan lära sig i sin egen takt och kan själv mäta om man nått målen. Genom att hålla portalen under ständig utveckling med fördjupning, ny forskning, filmklipp, och digitala tester hoppas OK inspirera till nyfikenhet och vilja till egen utveckling.

OK akademi komptensområden:

·  OK

·  Ekonomi och affärsmannaskap

·  Förtroendevald

·  Historia

·  Kooperation och Entreprenörskap

·  Omvärldsbevakning

·  Teknik och miljö

·  Samarbeten

– Intresset har varit över förväntan och fler 1500 besökare har redan loggat in på akademin sedan vi öppnade upp för alla i januari, fortsätter Anna Marinder. De områden som flest verkar intressera sig för är de som handlar om Ekonomi & Affärsmannaskap samt Teknik & Miljö.  

För att registrera dig som användare, gå in på www.okakademi.se

Kontakt och ytterligare information
Anna Marinder, chef Information- och organisationsutveckling, OK ekonomisk förening   0702-68 01 97       
anna.marinder@ok.se
www.ok.se


OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar: Föreningarna ägs av över 1,3 miljoner medlemmar som varje år delar på det eventuella överskottet i sin förening i form av återbäring på gjorda inköp. Den största av OK-föreningarna är OK ekonomisk förening som har över en miljon medlemmar. OK Norrbotten, OK Värmland, OK Västerbotten, OK Köping, OK Piteå och OK Örnsköldsvik har tillsammans cirka 300 000 medlemmar. OK-föreningarna bedriver bilistisk fackhandel och tillhandahåller både traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och mängd andra produkter.