OK ekonomisk förening

OK firar Kooperationens år 2012

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 18:02 CEST

FN har utsett år 2012 till Kooperationens år för att lyfta fram, dels de kooperativa företagens förmåga att bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social integration, men även den kooperativa affärsmodellen som en effektiv bolagsform och ett sätt att göra framgångsrika affärer och främja socioekonomisk utveckling. 

OK firar kooperationens år genom en historisk hemsida, okhistoria.se, och levandegör därmed de drivkrafter, innovationer och återvändsgränder som stått bakom framväxten av en av Sveriges största drivmedelsdistributörer. Hemsidan beskriver en utveckling från dåtidens kooperativa utmanare och bil- och oljekooperationen som bildades i en tid då handeln med bensin och oljor dominerades av några få, stora internationella bolag, till dagens OK vars vision är att göra en effektiv bil- och energianvändning möjlig. 

Det finns fortfarande idag många myter om kooperation som lever kvar, som att kooperation inte skulle kunna vara vinstdrivande, att det är partipolitiskt och omodernt. För OK är kooperation inte en idé, det är en affärsmässig och vinstdrivande bolagsform som ägs gemensamt av 1 miljon medlemmar. OK:s uppdrag är att förvalta dessa medlemmars pengar och se till att lyssna på och uppfylla deras krav.

Under 2011 har OK genomfört fokusgrupper och en undersökning för att ta reda på hur medlemmarna själva uppfattar sitt medlemskap och varför är svenskarna medlemmar i kooperativ. Den visar att en övervägande majoritet blir medlemmar i OK för att ta del av den ekonomiska nytta som skapas genom exempelvis återbäring och sparräntor.

OK:s kärnvärden

  • Vi äger tillsammans
  • Vi delar på överskottet
  • Vi leder miljöarbetet

www.okhistoria.se
www.ok.se

Anna Marinder, chef Information- och organisationsutveckling, OK ekonomisk förening    070-268 01 97                                                              anna.marinder@ok.se

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar: Föreningarna ägs av över 1,3 miljoner medlemmar som varje år delar på det eventuella överskottet i sin förening i form av återbäring på gjorda inköp. Den största av OK-föreningarna är OK ekonomisk förening som har över en miljon medlemmar. OK Norrbotten, OK Värmland, OK Västerbotten, OK Köping, OK Piteå och OK Örnsköldsvik har tillsammans cirka 300 000 medlemmar. OK-föreningarna bedriver bilistisk fackhandel och tillhandahåller både traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och mängd andra produkter.