Länsstyrelsen i Kronobergs län

Okänt saneringsbidrag lyfts i rapport

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 07:15 CET

I en ny rapport som Länsstyrelsen Kronoberg låtit ta fram redovisar myndigheten nu ett stort antal markområden i länet som kan vara aktuella för statligt saneringsbidrag, ett bidrag som fram till nu levt en relativt anonym tillvaro men som i vissa fall kan stå för hela saneringskostnaden.

Rapporten är framtagen som ett stöd i arbetet med bostadssituationen och riktar sig till de kommuner som har behov av bostäder men som hindras av förorenade marker. Syftet är dels att öka kännedomen om saneringsbidraget och dels att visa vilka områden i länet som kan vara aktuella för bidraget.

- Det här skapar väldigt bra möjligheter för kommunerna att hantera bostadsfrågan där det tidigare inte varit möjligt på grund av föroreningar. Genom rapporten vill vi ge konkreta förslag på aktuella områden och samtidigt visa vilka möjligheter som finns, säger Anders Flanking, länsråd, Länsstyrelsen Kronoberg.

Lessebo kommun var först ut i länet med att söka saneringsbidraget. Sommaren 2017 beviljades 47,5 miljoner kronor för sanering av Udden, ett sjönära område i Hovmantorp. I Lessebos fall täcker bidraget hela saneringskostnaden och när saneringen är klar ska kommunen bygga bostäder där.

Rapporten ska nu redovisas för länets kommuner.

Om saneringsbidrag för bostadsbyggande

Saneringsbidraget för bostadsbyggande har funnits sedan 2016 och riktar sig till kommuner som har behov av bostäder men som hindras av förorenade tomter. Från 2018 kommer det finnas 200 miljoner kronor löpande varje år att söka från den nationella potten.

Bidraget möjliggör sanering och ett av kraven är att kommunen sedan bygger bostäder på platsen. Genom rapporten visar nu länsstyrelsen tydligt vilka tomter i länets kommuner som kan vara aktuella för bidraget.

Kontakt

Maria Levin, funktionschef Miljöskyddsfunktionen, Länsstyrelsen Kronoberg
010-223 71 64, maria.levin@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se