E.ON Sverige AB

OKG hemställer hos svenska regeringen om internationell granskning av verksamheten

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:54 CET

OKG ber regeringen att utverka en internationell granskning av den egna verksamheten.

- Vi välkomnar de tankar som väckts om att FNs atomenergiorgan, IAEA, kan ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av svensk kärnkraft, säger VD Patric Ramberg. Det ligger i allas intresse att en sådan kan utföras snarast möjligt.

Den senaste tidens uppmärksammande av svensk kärnkraft har väckt mycket känslor. Olika attitydmätningar visar också att detta påverkat förtroendet för den hälft av landets elproduktion som kärnkraften utgör.

- Det ligger i allas intresse att kvalitetsnivån i vår verksamhet kan verifieras på flera sätt, säger Patric Ramberg. Detta kan med fördel åstadkommas genom en utvärdering med hjälp av oberoende instanser. Därför ber vi i nästa vecka regeringen att hemställa hos FNs atomenergiorgan, IAEA, att en internationell granskning genomförs av vår verksamhet.

När en sådan kan åstadkommas är ännu för tidigt att uttala sig om. OKGs ambition att verka med största möjliga öppenhet påbjuder dock att det kan ske snarast möjligt.

- Vi välkomnar de möjligheter som en sådan här granskning innebär, säger Patric Ramberg. Den kompletterar de insatser som kontinuerligt görs i vår organisation för att säkra en ständig förbättring av verksamheten.
Ytterligare information lämnas av:
Patric Ramberg
VD
Tel: 0491 – 78 78 40

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50


OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 900 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2006 levererades 15,7 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.