Okidoki Arkitekter

Okidoki ett av teamen när centrala Trelleborg ska utvecklas

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 09:07 CET

Okidoki Arkitekter är utvalda att ta fram en helhetsstruktur för områdena Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg. Uppdraget innefattar att parallellt med de danska kontoren Gehl Architects och Arkitema lämna förslag på hur busstomten mitt i staden kan bebyggas och utvecklas.

- Vi fick många intressanta anbud men dessa stack ut, menar planarkitekt Fredrik Magnusson som är projektledare för de långsiktiga planerna för Övre.

I motiveringen uppmärksammas bl.a. Okidokis referensprojekt som utvärderingsgruppen menar är av hög kvalitet och visar på en stor förmåga att hantera komplexa stadsbyggnadsfrågor.