ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Oklara effekter av sysselsättningsbidraget

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 09:00 CEST

Det regionala sysselsättningsbidraget har som mål att öka sysselsättningen, men en sysselsättningsökning är samtidigt en förutsättning för bidraget. Denna konstruktion gör det svårt att avgöra eventuella effekter.

Det regionala sysselsättningsbidraget inrättades 1998 och ersatte då ett generellt bidrag. Avsikten med bidraget är att stimulera sysselsättning inom stödområdet (huvudsakligen Norrlands inland och delar av Norrlandskusten). De direkta kostnaderna för stödet har varit ungefär 200 miljoner kronor per år och dess effekter har aldrig tidigare utvärderats.

Med tanke på reglerna för sysselsättningsbidraget är det inte förvånande att bidragsföretagen utvecklats bättre än övriga företag inom stödområdet. Däremot har bidragsföretagen en sämre utveckling än andra jämförbara företag utanför stödområdet som också haft en ökning av sysselsättningen, men som alltså inte fått stödet. Rapportens syfte är att försöka besvara huruvida skillnaderna beror på just sysselsättningsbidraget.

– Vi finner ingen effekt av bidraget på företagens överlevnad. Däremot ser vi små positiva effekter på sysselsättningen i stödföretag, jämfört med andra företag inom stödområdet, säger Maria Melkersson analytiker på ITPS.

Det finns inte heller någon skillnad i utveckling för stödföretag och jämförbara företag utanför stödområdet om hänsyn tas till olika företagsegenskaper. Studiens resultat kan tolkas som att sysselsättningsbidraget har lyckats att kompensera växande företag inom stödområdet för de sämre förutsättningar som finns där.

– Tvärtom mot vad som ibland hävdas i debatten ser vi också att sysselsättningsbidraget har gått till tillväxtföretag i betydligt större omfattning än vad som motiveras av dessa företags andel av sysselsättningen, säger Maria Melkersson.

I rapporten föreslås mot bakgrund av resultaten och den övergripande regionalpolitiska målsättningen att bidraget i större utsträckning ska användas för att främja genuina nyetableringar. Även uppföljningen bör förbättras, vilket ökar såväl effektiviteten i hanteringen som möjligheterna för utvärdering.

Hämta rapporten Sysselsättningsbidraget – Utvärdering av ett regionalpolitiskt företagsstöd (A2003:006) på www.itps.se

För ytterligare information:
Maria Melkersson, ITPS, telefon 063-16 66 17, e-post: maria.melkersson@itps.se
Björn Falkenhall, ITPS, telefon 08-456 67 16, e-post: bjorn.falkenhall@itps.se