Kungälvs kommun

Oktoberprognos visar på stort ekonomiskt överskott i Kungälv

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 15:27 CET

Den senaste prognosen visar att Kungälvs kommun kommer att göra ett överskott på 66 miljoner kronor. Skatteintäkterna ökar, medan verksamheterna och finansnettot visar underskott. Den redan positiva budgeten överträffas alltså något.

– Den ekonomiska utvecklingen är just nu väldigt positiv i landet. Sysselsättningen och därmed skatteintäkterna ökar! Det finns dock moln på himmelen, säger kommunens chefsekonom Lars Davidsson. Kommunens omsorgsverksamhet, för äldre och funktionshindrade med flera, har stora volymökningar. Det medför att årets ökade skatteintäkter äts upp av lika stora kostnadsökningar.

– Vi är nöjda med utvecklingen, säger Anders Holmensköld (M) kommunstyrelsens ordförande. Men vi måste hålla ett öka på kostnadsökningen i verksamheterna.

Noel Cornér

Informationschef