Skatteverket

Okunnig PR-ploj från Villaägarna

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:51 CEST

En okunnig PR-ploj som slår helt fel. Så recenserar Skatteverket utspelet från Villaägarnas riksförbund om taxeringsvärdena.

Villaägarnas riksförbund kritiserar det faktum att taxeringsvärdena grundar sig på genomsnittliga marknadsvärden i ett visst område. Med det som grund anser de att taxeringen blir felaktig, godtycklig och slumpmässig.

– Lagen säger att Skatteverket ska hitta 75 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet, alltså ett sannolikt pris vid en försäljning. Med den lagen i botten går det inte att få taxeringsvärdena mera rättvisande, säger Monica Haapaniemi, rättslig expert på Skatteverket.

Taxeringsvärdet ska baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet i ett område, säger lagen. Begreppet ”genomsnittlig” innebär per definition att det finns värden på båda sidor om detta genomsnittsvärde 75 procent.

– För att träffa 75 procent exakt skulle det krävas att exakt likadana hus säljs till exakt samma pris vid exakt samma tidpunkt. Det sker inte ens i ett radhusområde, säger Monica Haapaniemi.

Det skulle inte ens hjälpa att skicka ut värderingsmän till vart och ett av landets alla 2,3 miljoner småhus. Själva värderingsarbetet skulle bli dyrare, men resultatet skulle bli ungefär detsamma, som genomsnitt för ett område. Sedan vet också alla som fått sitt hus värderat att en värdering oftast anges med en osäkerhetsmarginal på 10-15 procent upp eller ned.

– Det är i grunden okunnigt att kritisera våra värderingsmodeller, när riksdagen bestämt förutsättningarna. Villaägarnas riksförbund borde vara professionella nog att driva en politisk debatt istället för att felaktigt försöka lura i folk att vårt arbete är godtyckligt, säger Monica Haapaniemi.
Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.skatteverket.se

Rättslig expert Monica Haapaniemi
Direkttel: 08-764 84 79


Pressekreterare Anneli Krantz
Direkttel: 08-635 00 73