Sveriges Byggindustrier

Ola Månsson, ny VD på Sveriges Byggindustrier

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 15:10 CEST

Styrelsen har utsett Ola Månsson till ny VD i Sveriges Byggindustrier (BI) efter Bo Antoni, som lämnar VD-posten efter årsskiftet. Ola Månsson är 53 år och civilingenjör Väg & Vatten. Ola arbetar idag som region­chef på NVS Installation AB.

Ola Månsson har en bred bakgrund från bygg- och fastighetsbranschen genom ledande befattningar på bl.a. Skanska, Hifab och nu senast NVS Installation AB.

Ola är speciellt engagerad i byggbranschens utvecklingsfrågor och då främst kompetensutveckling. Bland förtroendeuppdragen under åren märks ordförande­skap för KTH Byggenskap, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, Svensk Byggtjänst, VVS Företagen, hedersledamot på KTH Samhällsbyggnad samt stiftare i Fria Byggakademien, en ledarskapsutbildning för bygg- och fastighetsbranschen.

Ola tillträder som VD för Sveriges Byggindustrier efter årsskiftet.

- Styrelsen är väldigt glad över att Ola börjar hos oss på BI. Med sina erfaren­heter från såväl byggföretag som konsult- och installations­verk­sam­het skapas det stora möjligheter att samla branschen mot vårt gemen­samma mål, att skapa en attraktiv byggbransch, säger Leif Stridh, ord­förande i Sveriges Byggindustrier.

- Ola har gått i frontlinjen inom områden som etik, samverkan och för­ändrings­­ledning och det passar väl in när han nu ska leda arbetet mot branschens två stora prioriterade projekt, ”Ett modernt medarbetaravtal” och ”En bransch utan svartarbete”, fortsätter Leif Stridh.

- Min vision är nu att kraftfullt verka för att få bort epitetet "Sega Gubbar" från svensk byggbransch, avslutar Ola Månsson, tillträdande VD för Sveriges Byggindustrier.

 

Vi bifogar en länk till ett webbinslag där Ola Månsson presenterar sig samt högupplöst foto för fri publicering (fotograf Rosie Alm).

Länk till filmen

För kompletterande information, kontakta:
Leif Stridh, styrelseordförande för Sveriges Byggindustrier, 070-591 74 20, eller
Ola Månsson, tillträdande VD för Sveriges Byggindustrier, 0739-10 77 44.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org