Strålsäkerhetsmyndigheten

Olämpligt med solarier i kommunal regi

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:01 CET

Solarier bidrar till att öka risken för hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar nu landets kommuner överväga sluta erbjuda allmänheten möjlighet att sola solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i dagarna gått ut med en uppmaning till landets alla kommuner om att överväga att sluta att ha solarier i simhallar, fritids-, gym- eller sportanläggningar.

- Solarier bidrar till att öka risken för hudcancer, särskilt för dem som regelbundet använder dem, säger Ulf Wester, inspektör och sakexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC), beslutade i juli 2009 att riskklassificera UV-strålning från solarier som ”cancerframkallande för människor”.

- Strålsäkerhetsmyndigheten avråder sedan flera år från att sola i solarium, säger Ulf Wester.

Under hösten 2009 rekommenderade dessutom strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Norge, Finland och Island att en åldergräns på 18 år för att få sola i solarium införs.

 Sedan den 1 december 2009 erbjuder inte längre SATS, ett ledande träningsföretag i Sverige, möjligheten att sola i solarium. SATS anser inte att solariesolande är förenligt med friskvård.

- Nu hoppas vi att även de kommuner som erbjuder allmänheten möjlighet att sola i solarium tar sitt ansvar och upphör med detta. Det kan inte vara förenligt med kommunernas uppdrag att bedriva verksamhet som inte tillför någon hälsonytta och som samtidigt är cancerframkallande.

Kontaktperson
Ulf Wester - Strålskyddsinspektör
08-799 41 18

Läs mer

Nyhet: Strålsäkerhetsmyndigheten välkomnar solariestopp  

Pressmeddelande: De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar ett förbud mot solariesolning för personer under 18 år

Fakta om solariesolning: Myndigheten avråder från solariesolning

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.