Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Olaga innehav av belysning. Vad innebär Energimyndighetens marknadskontroll?

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2018 20:18 CET

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning - elprodukter på den öppna marknaden 


Marknadskontroll och tillsyn av bl.a. energislösande produkter på EU:s inre marknad. I Energimyndighetens PDF - ekodesign och energimärkning.pdf - anges de olika metoder som finns och som myndigheten utför i syfte att säkerställa att en sund balans hålls på marknaden och att de uppsatta energimålen uppfylls. Energimyndigheten kontrollerar allt från vitvaror, elektronik, lampor, elmotorer m.m. Genom en rad olika metoder med marknadsrättsliga konsekvenser ser myndigheten till att allt från butiker kontrolleras, både fysiska och internetbutiker, reklam och reklamblad kontrolleras och även laboratoriumtester genomförs. I den tillsyn myndigheten gjorde år 2013 hittades en rad och brister en del rent av utav allvarlig art med bristande märkning, felaktiga varor i förhållande till beskrivning osv. Samtliga produkter drogs emellertid bort från marknaden. Kontrollen finns även på EU-nivå där den styrs mellan två administrativa samarbetsorgan för marknadskontrollmyndigheterna, ADCO Ecodesign och ADCO Energy labeling. Det finns även ett Nordiskt samarbete som Energimyndigheten styr som heter Nordsyn där de Nordiska länderna deltar i markandskontrollerande åtgärder för att få bort energislösande och miljöfarliga produkter från den inre marknaden. Och det slutliga målet är att nå 20% målet med en reducering med 20% av våra utsläpp tills år 2020 samt det andra målet att minska energiförbrukningen inom EU med 30% fram till år 2030. Det står också mer att läsa om Energimyndighetens miljömål på deras hemsida. 

Belysningsutmaningen 2017 med Energimyndigheten, Eco by Sweden, Trafikkontoret, Rexel, Belysningsbranschen m.fl.

Under året 2017 har belysningsutmaningen pågått där en rad aktörer gjort satsningar för miljön genom belysning. De mest ofta förekommande på Energimyndighetens workshops under året har varit Energimyndigheten själva med flera duktiga tjänstemän inom flera områden av belysnings-spektrat där Trafikkontoret har två representanter, representanter för Belysningbranschen har varit på plats, två medarbetare på Eco by Sweden har flitigt deltagit samt några andra aktörer. Tyvärr hade några anmält sig som inte kom men förhoppningarna är att de kommer nästa år då belysningsutmaningen fortsätter med nya energieffektiviserande åtaganden. Att bara byta belysning eller en belysningslösning kan låta som en droppe i havet, men om man tänker på det rent teoretiskt att varje utbytt 35-wattsspotlight kan bytas mot en spotlight i LED med 5-6-watt blir det ett ofta annat ljud i bjällran. Och när 1080-watts gatulampor kan bytas mot 80-wattare i LED då blir det givetvis en annan sak. Och ofta har man sällan bara en ljuskälla som ska bytas utan flera. Belysning står trots allt för en ansenlig del av den energi vi förbrukar och dessutom innehåller stor del av den traditionella belysningen vi använt och alltjämt använder antingen bly eller kvicksilver som båda är mycket miljö- och hälsofarliga tungmetaller.  En satsning som Energimyndigheten gör är belysningsutmaningen där många deltagare ställt sig bakom och några andra gjort faktiska åtaganden för miljön. Läs mer om belysningsutmaningen och goda exempel här

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden