Nättidningen Payback / Payback Sverige

Olaga – Kontroll, registrering, fotografering och husrannsakan av kristen mc-klubb! Del 1/2

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 00:48 CEST

Nu inleder Payback höstens temaserie Bikervittnesmål om myndighetsövergrepp riktade mot bikers för att väcka medvetande hos allmänheten, media, politiker med flera om vad som pågår utanför rampljuset.

Poliskontroll i Hälsingland

Vi var 5 st som den 8:e mars 2014 var på väg till ett enkelt barhäng hos en klubb i Hälsingland. När vi hade svängt in på byvägen så ser jag att det är en poliskontroll och jag frågar då om samtliga är bältade och jag får ett ”Ja” från samtliga i bilen.

Polis går fram till chauffören för körkort och nykterhetskontroll samtidigt som en polis kommer till min dörr, jag sitter som passagerare fram, och rycker upp dörren och vill se mitt id. Jag frågar varför och vad vi är misstänkta för. Ni är inte misstänkta för någonting men detta är något som ni får räkna med när ni rör er i dessa miljöer. Vilka miljöer, frågade jag då?

Samtidigt så drar dom ut passageraren som sitter bakom mig p.g.a. att han enligt polisen inte hade varit bältad viket han var naturligtvis. Vi skulle då också slippa åtalseftergift om vi inte trasslade.

Ett par andra poliser öppnar bagaget och tar ut våra västar för identifikation och fotografering. Också detta protesterar jag mot men får då till svar att det är ingen registrering, utan dom gör bara en anteckning i ett kollegieblock.

Jag låter då polisen vid min sida veta att jag kommer att göra en polisanmälan på denna olagliga kontroll, registrering och husrannsakan, då man olovligen öppnade bagageluckan.

Jag gjorde också en polisanmälan och blev kontaktad av en internutredare och vi hade sedermera ett telefonförhör som också spelades in och jag fick ett utskivet protokoll. Efter denna händelse så gick jag med i Payback för jag förstod att vi behöver vara organiserade för att kunna ha en talan när det gäller dessa trakasserier.

Lars
Chapter President Tribe of Judah MM Sweden

Källa: www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name