Landsbygdsdepartementet

Olagligt fiske i Öresund ska stoppas

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 13:09 CEST

Danska och svenska fiskerimyndigheter träffas idag i Helsingborg för att diskutera vilka åtgärder som skall vidtas för att stävja det olagliga fisket i Öresund.

Fisket i Öresund regleras genom ett bilateralt avtal mellan Danmark och Sverige, som ger bägge ländernas fiskare möjlighet att fiska i hela Öresund. I Öresund är det endast tillåtet med garnfiske. Trålfiske är inte tillåtet med undantag av en mindre del av norra Öresund. Sedan flera år har diskussioner förts med Danmark om problemen med olagligt trålfiske i Öresund.

Svenska myndigheter föreslog vid ett möte den 15 juni i år i Danmark, ett antal åtgärder för att komma till rätta med det illegala fisket i Öresund. De båda ländernas myndigheter lyfte också fram behovet av att dra upp riktlinjer för samarbetet mellan ländernas myndigheter, särskilt för den operativa verksamheten i sundet. Bland åtgärderna som diskuterades är en förstärkt och utökad användning av VMS-sändare, ett operativt samarbete mellan länderna då misstanke om brott föreligger, samt förhandsanmälan av fiske. På mötet idag kommer de danska och svenska myndigheter att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas för att stävja det illegala fisket.

Den danska fiskeriministern Hans Christian Schmidt sa i ett pressmeddelande den 2 oktober att han vill stoppa det olagliga trålfisket och att danska myndigheter skall göra en extra insats så att det illegala trålfisket upphör. Han framhöll att det är oacceptabelt att det goda samarbetet mellan Danmark och Sverige är i fara beroende på illegalt fiske från några få fiskare.

- Vi måste stoppa det illegala fisket och komma fram till konkreta åtgärder. Jag tror inte att det goda samarbetet mellan Sverige och Danmark äventyras eftersom vi har samma mål, nämligen att komma tillrätta med problemet, säger Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.

I den svenska delegationen ingår tjänstemannarepresentanter från Fiskeriverket, Jordbruksdepartementet, Kustbevakningen och Försvarsdepartementet.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ingela Byfors
Kansliråd
08-405 11 16
070-518 02 68