LinkMed

Olerup SPP tecknar avtal för automatisering av sina HLA-typningskit

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:15 CET

LinkMeds transplantationsbolag, Olerup SSP, har tecknat ett försäljningsavtal med QIAGEN GmbH för QIAxcel AdvancedSystem. Instrumentet automatiserar det manuella elektroforesstegen vid användning av Olerup SSPs kit för HLA-typningar och sparar laboratoriet både tid och kapacitet. Avtalet är begränsat till HLA-typning inom transplantation och ger Olerup SSP rätt att sälja systemet med sitt sortiment av HLA-typningkits i hela världen inom transplantationsmarknaden.

QIAxcel Advanced System är ett helautomatiskt multikapillärt elektroforessystem som hanterar upp till 96 prover per körning. Det optimerade systemet med gelpatron och QIAxcel ScreenGel-mjukvara levererar pålitliga resultat, och ger oöverträffad upplösning, hastighet och genomströmning vid DNA- och RNA-analyser.

"Informationen från QIAxcel kan importeras direkt in i analysprogrammet SCORE™, som vi redan idag använder och tar bort de manuella stegen för att mata in data i programvaran.Detta kommer både att minska arbetet i labbet och framför allt minska risken för fel när man lägger in vävnadstypningsdata i SCORE™", säger Docent Olle Olerup, VD i Olerup SSP.

Olerup SPP kommer att genomföra en teststudie med QIAxcel i ett gemensamt utvecklingsprogram med QIAGEN för HLA-typningar. Studien kommer att påbörjas i april och tar cirka sex månader att slutföra.

För mer information om Olerup SSP, besök www.olerup-ssp.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Olerup, VD Olerup SSP AB, email: olle.olerup@olerup.com
Lars Öqvist, ansvarig för Försäljning och Marknadsföring, Olerup SSP AB och AbSorber AB email: lars.oqvist@absorber.se

För mer information om LinkMed besök www.linkmed.se

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).