Högskolan i Kalmar

Olika aspekter av organisk syntes

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 09:56 CET

Pressmeddelande
Högskolan i Kalmar
391 82 Kalmar
Karin Alvelid, Informatör
tel 0480-44 60 30, fax 0480-44 60 32
karin.alvelid@hik.se
www.hik.se

För ytterligare information kontakta:
Sacha Legrande
tel: 0480-44 62 58
e-post: sacha.legrande@hik.se

I torsdags disputerade Sacha Legrand vid Högskolan i Kalmar inom
ämnet organisk kemi. Han har forskat kring olika stereokemiska aspekter
av organisk syntes/kemi.
Med begreppet stereokemi avses att molekyler, till exempel läkemedel, kan
förekomma i flera olika former med exakt samma atomsammansättning men
där atomerna är arrangerade på olika sätt i rymden. Oftast är det bara en av
formerna som är av intresse medan de andra kan vara inaktiva eller till och med
skadliga. Därför är det av stor betydelse att antingen kunna framställa endast en
av formerna eller att kunna separera dem ifrån varandra. I Sacha Legrands
avhandling har olika metoder för att uppnå båda dessa saker studerats.

Avhandlingen heter ”Stereoselectivity and regioselectivity in organic chemistry:
Novel systems and applications”. Disputationen ägde rum torsdagen den 2 mars
vid Högskolan i Kalmar. Opponent var docent Tina Persson, Lunds universitet.