OLIKA

OLIKA behövs!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 13:11 CEST

På OLIKA tar vi inte bara ansvar för den dramaturgiska kvaliteten utan också för vilka värderingar som förmedlas, vem som skildras och hur. I det har vi varit tydliga från start. 

"Just nu talas det mycket om att vi alla måste ta ansvar, både politiskt och samhälleligt. Det är bra tycker vi. Idag lever många olika människor i Sverige, med olika eller ingen trosuppfattning, i skiftande familjeformer och kvinnor och män får allt bredare könsroller med allt mer frihet. Det är det samhälle vill vi spegla i våra böcker", säger Karin Salmson på OLIKA förlag.

OLIKA menar att enda vägen till förändring är via attityder. Inga lagar eller goda normer har gett kvinnor samma lön som män, eller de med utlandsklingande namn samma yrkesmöjligheter, eller pappor tillgång till ett levande föräldraskap.
"Det är viktigt att så många barn som möjligt får en chans till en positiv identifikation redan när de är små. Och böckerna är ju ofta det lilla barnets första möte med den större världen. Och den speglingen är oerhört viktig. För vad händer med de barn som aldrig känner igen sig?" säger Marie Tomicic på OLIKA förlag. 

Böcker för barn förmedlas av vuxna och blir viktiga värdebärare. Att självklart skildra olikheter jämlikt är ett sätt att inkludera alla i vårt samhälle som likvärdiga deltagare. Boken är en fantastisk konkret referenspunkt som förverkligare det som annars kan bli tomma ord.

Att läsa även en viktig del av verksamheten på förskola och skola, där styrdokument och lagar talar sitt tydliga språk rörande jämställdhet och jämlikhet. På Olika tar vi detta på allvar och vill bidra med böcker som håller en hög litterär kvalitet samtidigt som de också är i samklang med styrdokumenten.

"Det finns ingen motsättning mellan kvalitet och en tydlig värdegrund. Men det kräver lite mer tankemöda och lite mer jobb" säger Karin Salmson på OLIKA. . 

Den 1 - 3 november är vi aktuella med seminarium och deltagande på Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm. Läs mer på vår hemsida

Behöver du recensionsex av någon av våra nya eller äldre titlar? Hör av dig på info@olika.nu.

NYTT:
0-3 år
TESSLAS MAMMA VILL INTE!
DOJO GÖMMER SIG
DOJO PÅ SKATTJAKT
DOJO HAR KALAS

3-6 år
Björnen som längtade hem
Jag vill ha baklava

KAPITELBOK
Gunga åt Öster - mot tidens härskare
Isporten del 3: Striden i Isstaden

OLIKA förlag - böcker ut & in

- ut med stereotyper - in med möjligheter

www.olika.nu