Lifecap AB

Olika faktorer avgör hur kvinnor respektive män mår.

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 20:00 CEST

Vi kan läsa i SvD den 16 juli att: "Kvinnor är mindre sjukskrivna om de hinner med både yrke och fritid. Männens hälsa är istället beroende av att de klarar sitt jobb.". Av resultaten kan vi dra tydliga paralleller med hur hormoner påverkar kvinnor och män på olika sätt. Kopplingar kan även göras till det faktum att våra kroppar är anpassade för olika typer av uppgifter, trots att vi lever i tillvaro där många förespråkar att män och kvinnor ska ha exakt samma förutsättningar för att utföra ett och samma arbete.

Det feminina däggdjuret människan samarbetade i begynnelsen med att samla nötter och rötter samt med att se efter avkomman. Arbete skedde i samförstånd, kvinnorna hjälptes åt och var beroende av varandra för att vara framgångsrika. Kvinnor har ett behov av att deras oxytocinhalt är i balans för att de ska må bra. Oxytocin är brukar kallas för "må-bra-hormonet" och i kvinnan produceras det t.ex. vid amning, massage, djupgående samtal och när kvinnan har en känsla av samhörighet. Det här gör att kvinnor har ett behov av att helheten ska fungera för att de ska må bra. Om det är jobbigt på jobbet spiller problemen över på familjeliv och fritid och vice versa.

Det maskulina däggdjuret människan behövde i begynnelsen kunna försvara sin flock och sig själv, samt ta hem mat till flocken. Svaga exemplar sorterades bort av rovdjuren. Hanen var alltså mer av en ensamvarg som behövde prestera för att överleva. Testosteronet i mannen får sig en skjuts när han lyckats med en viktig arbetsuppgift (eller annan prestation) och känner sig duktig. En man som känner sig otillräcklig fungerar sämre och har lägre testosteronhalter i kroppen.

En större kunskap om sambanden mellan de olika hormonerna och hur de påverkar oss människor och samspelet oss emellan gynnar alla. Life CaP Centret erbjuder relationskurser som vänder sig både till singlar som önskar en relation och till den eller båda parter i en relation som vill fördjupa sin kunskap om samspelen mellan feminint och maskulint.

Hos de homosexuella par jag har arbetat med har paren utgjorts av antingen en kvinna, med maskulin dominans och en kvinna med feminin dominans, eller av en man med feminin dominans och en man med maskulin dominans. Jag vill gärna hänvisa till Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan och den genomgång av hur olika hormoner och signalsubstanser påverkar oss.

Life CaP Centret erbjuder individuella terapier och program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB www.lifecap.se

Telefon 08-545959 47