BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Olika strategier krävs för att förebygga illegal jakt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 11:15 CEST

Det finns en mängd olika motiv bakom den illegala rovdjursjakten. De flesta som åtalas har själva anmält brottet, varav några skyddat sina tamdjur. Men mörkertalet är stort och det främsta hotet mot rovdjurstammarna är gärningsmän som drivs av andra motiv. För att förebygga illegal jakt måste därför insatserna anpassas till olika grupper av gärningsmän. Det framkommer av en förstudie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Förstudien är ett underlag för vidare forskning och omfattar en litteraturgenomgång, genomgång av domar, ett mindre antal förundersökningar och intervjuer. I studien framkommer att det sedan mitten av 1980-talet enbart har meddelats ett tjugofemtal domar för grova jaktbrott på rovdjur. Men den faktiska omfattningen av den illegala jakten går inte att bedöma. Enligt befintlig rovdjursforskning beräknas mellan 10 och 30 procent av rovdjuren dödas illegalt varje år, och de mest utsatta djuren är varg och järv.

Av förstudien framgår att många av dem som fälls för illegal jakt på rovdjur har anmält sig själva till polisen (i 16 av 25 domar). Detta är personer som skyddat sina tamdjur, men deras fredande av djuren har inte uppfyllt kraven för skyddsjakt. I dessa fall är brotten förhållandevis enkla att utreda och åtalen leder ofta till fällande dom.

Däremot är det betydligt svårare att upptäcka och utreda de brott där personer aktivt söker efter rovdjur i syfte att döda. Vissa av dessa brott kan ske med stor grymhet, där djuren förföljs och hänsynslöst jagas. I denna grupp finns också personer med ett kriminellt förflutet, dömda till exempel för förmögenhetsbrott och ekonomiska brott.
– Denna kriminalitet har ibland inslag som normalt endast förekommer vid exempelvis organiserad brottslighet, som hot och trakasserier mot myndighetspersoner, säger Lars Korsell, brottsforskare och verksjurist vid Brå.

Ytterligare en grupp jägare, så kallade tillfällestagare, är de som inte är ute efter att jaga rovdjur utan som under den legala jakten sitter på pass i skogen och råkar se ett rovdjur. Även dessa gärningspersoner anmäler ibland sig själva.

Brå:s förstudie tyder på att de grova jaktbrotten begås av personer med mycket varierad inställning till rovdjurspolitiken. Därför måste de förebyggande insatserna anpassas efter dessa olika gärningspersoner. Några exempel på förebyggande insatser är:


1.Tamdjursägarna måste stöttas ännu mer av samhället. Det handlar om åtgärder för att minska konfrontationen mellan tamdjursägare och rovdjur. Därför behövs metodutveckling om fungerande skyddsåtgärder, rådgivning till djurägarna, förbättrad ersättning för rivna djur, ökade bidrag till rovdjursstängsel och fortsatt forskning.

2.Jägarkåren måste ta ett större ansvar för de jägare som skjuter rovdjur då tillfälle ges. Av de domar som Brå gått igenom har andra jägare endast reagerat på illegal jakt och kontaktat myndigheterna i enstaka fall och under särskilda omständigheter.

3.Gärningspersoner ska inte tillåtas att skrämma människor till tystnad. Här har myndigheterna ett särskilt ansvar. Till exempel är det viktigt med kartläggning och underrättelsetjänst riktad mot den illegala jaktens kriminella nätverk.


Förstudien, Illegal jakt på rovdjur, kan laddas ner från www.bra.se.

Ytterligare information: Lars Korsell, verksjurist, 08-401 87 11 eller Johan Forsberg, utredare,
08-401 87 00

Relaterade länkar
Illegal jakt på rovdjur