Länsstyrelsen i Jämtlands län

Olika villkor för kvinnor och män bidrar till flytt från länet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 10:09 CET

Blir du kvar i vårt län? är en undersökning som vänder sig till kvinnor och män mellan 20-39 år och genomförs av projekt Gensyn, Länsstyrelsen Jämtlands län. Syftet är att få ökad och ny kunskap om levnadsvillkor i målgruppen och att ge strategiskt viktiga personer i länet ökad kunskap som de senare använder som verktyg vid prioriteringar, planering och information.

I Jämtlands län minskar befolkningen, men inte till följd av ett lågt barnafödande per kvinna utan att det finns för få kvinnor i familjebildande åldrar. Kombinationen av kommande stora pensionsavgångar, en åldrande befolkning, sned könsfördelning och en starkt könssegregerad arbetsmarknad utgör tillsammans ett mycket större hot mot länets utveckling
än de gör var för sig.

Vi behöver ha en dialog om hur olika prioriteringar inom alla samhällsområden leder till olika villkor för kvinnor respektive män, och hur detta i sin tur bidrar till flyttmönster från eller till länet. Mellan åren 1993-2003 försvann 995 arbetstillfällen för kvinnor i länet, detta borde mana till förändrad samhällsplanering i klass med omställningsinsatserna efter nedläggningen av försvaret.
Enkäten Blir du kvar i vårt län? kan besvaras direkt på www.z.lst.se till och med den 3 december.

För mer information kontakta:
Ingegärd Pettersson, projektledare Gensyn
tfn 063-14 61 84, 070-669 94 92