Vårdförbundet

Olivia Wigzell till utredning om framtidens vårdorganisation

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:56 CEST

Vårdförbundets Förbundssekreterare Olivia Wigzell har av regeringen utsetts till sekreterare i Ansvarskommittén, som ansvarig för området om vårdens framtida organisation.
Björn Sundin blir ny Förbundssekreterare för Vårdförbundet.

Olivia Wigzell får därmed en nyckelroll i Ansvarskommitténs arbete med att se över struktur och uppgiftsfördelning inom hälso- och sjukvården. Olivia Wigzell blir tjänstledig från Vårdförbundet och kommer att börja det nya jobbet i början av november.

Ansvarskommittén ska se över struktur och uppgiftsfördelning mellan stat, kommun och landsting samt pröva den svenska förvaltningsmodellen i ljuset av det svenska EU-medlemskapet. Utredningen leds av landshövding Mats Svegfors och ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen 2007. Utredningen fick i juni ett tilläggsdirektiv om att också se över och lämna förslag på förändringar vad gäller vårdens organisation.

Ny Förbundssekreterare på Vårdförbundet blir Björn Sundin, som sedan 2002 varit Pressansvarig på förbundet. Björn Sundin kommer även i fortsättningen att ha huvudansvaret för mediekontakter. Vårdförbundet kommer att inleda rekryteringen av en pressekreterare.

Ytterligare kommentarer: Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall, 070-5902893.
Björn Sundin: 070-373 18 50, Olivia Wigzell: 0736- 42 44 45

Mer information Pressansvarig Björn Sundin: telefon 070-373 18 50, eller e-post: bjorn.sundin@vardforbundet.se

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska komma närmare och sätta individen i centrum så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det stärker individen och gör att vårdens resurser används rätt.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se