Länsstyrelsen i Örebro län

Olja och mineraler på första mötet med nya styrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 10:52 CET

I dag sammanträder Länsstyrelsens nya styrelse för första gången. Det första beslutet är inte helt enkelt. Styrelsen föreslås nämligen säga ja till undersökning av olja i alunskiffer på fem platser i fyra av länets kommuner. Trots att berörda kommuner har sagt nej.

Det är företaget Svenska Skifferoljeaktiebolaget som sedan tidigare har fått undersökningstillstånd på Närkesslätten (se karta) för att leta efter ett 60-tal mineraler. Nu vill man också ha tillstånd till att undersöka olja i alunskiffer, gasformiga kolväten och diamant.

Ansökan är ställd till den statliga myndigheten Bergstaten som också ska fatta det slutliga beslutet på bolagets ansökan.

På styrelsemötet kommer också Bergstatens chef, Bergmästare Jan-Olof Hedström, att informera om minerallagstiftelsen.

Länsarkitekt Eva Kåverud föredrar ärendet för styrelsen och föreslår att den ska säga ja till undersökningstillstånd. Förslaget grundar sig just på minerallagen som ger företag rätt att undersöka – vilket inte är det samma som rätt att bryta och bearbeta.

I förslaget till yttrande betonas att det finns mycket stora natur- och kulturmiljöintressen som borde stoppa framtida exploatering - både enligt minerallagen och miljöbalken.

Den nya styrelsen utsågs av regeringen i december och består av:
• Landshövding Sören Gunnarsson (ordförande),
• Riksdagsledamoten Matilda Ernkrans, Hallsberg
• Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson, Nora
• Kommunalrådet Inger Högström Westerling, Örebro
• Tco-Ombudsmannen Annica Johansson, Örebro
• Oppositionsrådet Ola Karlsson, Karlskoga
• Riksdagsledamoten Sven Gunnar Persson, Kumla
• Företagaren Anna Ragén, Karlskoga
• Personalrepresentanten (LO) i styrelsen för Atlas Copco Lars Erik Soting, Örebro

Styrelsen sammanträder en gång i månaden och fattar beslut om betydelsefulla frågor för länets utveckling, strategiska mål och enskilda större stöd till utvecklingsprojekt eller företag som investerar. Styrelsemötet börjar kl 12.30 och väntas vara klart ca 14.30.

För mer info: Presschef Sten Renglin, 0706 20 42 09. Efter mötet kan ni också nå länsarkitekt Eva Kåverud som kan berätta mer om undersökningstillstånd för Skifferoljeaktiebolaget. Hon nås 0702 – 10 16 50 eller 019 – 19 39 27.


Sidansvarig: Eva Kåverud, tfn 019-19 39 27