West Siberian Resources Ltd

Oljeproduktion och prospektering i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:09 CET

I oktober 2006 producerade West Siberian Resources Ltd 798 693 fat olja (421 189 fat)[1], motsvarande 25 764 fat per dag (13 586 fat per dag). I Timano Pechora- och Volga Uralregionerna förhindrade utrustningsproblem och förseningar planerade produktionsökningar.

Tomskregionen
Vid Kluchevskoye-fältet färdigställdes brunn 209 för produktion. En vattenproduktionsbrunn borrades för att kompensera vätskeunderskott. Hittills har tio brunnar färdigställts för produktion i Kluchevskoye-fältet, samtliga med initiala produktionsflöden över de förväntade. Vid Middle Nyurola-fältet förbereddes s k ”sidetrackborrningar” och utrustning mobiliserades för detta.


Timano Pechoraregionen
Vid Middle Kharyaga-fältet försenades planerade produktionsökningar av trasiga pumpar och att leveransen av en s k workover-rigg senarelagts. Tre elektriska pumpar byttes ut och brunnarna togs åter i produktion i slutet av månaden. Brunn 1004 är avstängd för separering av vatten och tas åter i produktion i november. De senaste månadernas arbete med produktionshöjande åtgärder har nyligen börjat medföra förbättrade produktionsvolymer.

Värmeisoleringen av bolagets nya pipeline från Middle Kharyaga till North Kharyaga är färdig. Pipelinesystemet kan nu transportera olja vintertid.

Volga Uralregionen
Vid Solnechnoye-fältet genomfördes en s k ”sidetrackborrning” i prospekteringsbrunn 2. En oljeförande formation, som bedöms kunna producera 300 fat olja per dag, bekräftades och utvärderas nu. Renoveringsarbeten fortsatte för att stimulera produktionen vid Novo Kievskoye- och Kochevnenskoye fälten. Ytterligare tre brunnar optimerades med elektriska nedsänkbara pumpar. Brunnarna var tillfälligt avstängda från produktion, vilket medförde att produktion av cirka 23 000 fat senarelades.

Produktionslicensen för West Kochevnenskoye-fältet är utfärdad. Produktionen är fortsatt avstängd i avvaktan på att utbyggnadsplanen för fältet godkänns av myndigheterna.

För ytterligare information:
Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. +7 495 956 48 82
Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel 08-613 00 85

Besök även www.westsiberian.com

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i Ryssland. Bolagets depåbevis handlas på First North vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.


[1] Jämförelsetal avser oktober 2005.