ManpowerGroup

Oljeresurserna skjuter arbetsmoralen i sank

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:00 CET

Fyra av tio norrmän anser att svenskarnas arbetsmoral är överlägsen deras egen. Och allt handlar om oljan – en majoritet menar att utan oljan hade Norge inte varit ett av världens rikaste länder men samtidigt menar två tredjedelar av norrmännen att den bidrar till en försvagad arbetsmoral i landet. Svenskarna är nöjda med sin egen arbetsmoral, till skillnad från norrmännen där många är kritiska till de egna landsmännen. Detta framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.

De norrmän som arbetar inom handel och service har noterat svenskarnas höga arbetsmoral i störst utsträckning - 45 procent av dem menar att svenskarna har högre arbetsmoral än vad norrmännen har. I undersökningen fick norska och svenska chefer även svara på önskemål avseende medarbetarnas kompetens och arbetsmoral. Resultaten visar att 15 procent av de norska cheferna skulle vilja ersätta delar av medarbetarna med nya på grund av bristande arbetsmoral. Motsvarande siffra bland svenska chefer är 10 procent. Bland svenska chefer är bristande kompetens bland medarbetarna ett större problem.

- Vi ser att den norska arbetsmarknaden är effektivare än den svenska, speciellt när det gäller ungdomar. Ungdomsarbetslösheten i Norge är betydligt lägre än den svenska. Det innebär att många ungdomar kan få sina första jobb i Norge och det gynnar oss eftersom de flesta kommer tillbaka som en eftertraktad kraft på den svenska arbetsmarknaden, säger Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

Över 90 procent av norrmännen menar att Norge har oljan att tacka för att det är ett av världens rikaste länder.
Men 32 procent av norrmännen uppger att det faktum att de har oljeresurserna absolut har försvagat arbetsmoralen i Norge, och ytterligare 27 procent menar att oljan i någon mån har negativ inverkan på arbetsmoralen. Och inte nog med att norrmännen är missnöjda med arbetsmoralen i landet, över hälften anser att trygghetssystemen missbrukas.                   

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

 

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.

 

Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige och är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. I Sverige finns Manpower på 70 orter och har 11 000 medarbetare. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med information och tjänster om att
söka jobb, 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.