Kustbevakningen

Oljeupptagning ombord på KBV 001 Poseidon

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:11 CET

Ett av Kustbevakningens nya kombinationsfartyg, KBV 001 Poseidon, är på plats ost om Svenners fyr dit oljan drivit från det grundstötta fartyget Godafoss. Haveristen står fortfarande hårt på grund vid Hvaleröarna.

Under gårdagen och i natt har KBV 001 Poseidon tagit upp tjockolja ur vattnet. Det är första gången som fartyget använder oljeupptagningssystemet i skarpt läge. Från KBV 001 Poseidon meddelas att det fungerar mycket bra, trots att oljan stelnar då den kommer upp ur havet, och ombord finns goda uppvärmningsmöjligheter för den upptagna oljan.

För bilder se: www.kustbevakningen.se

För ytterligare information: Kustbevakningen, regionledning Väst, tel: 031 727 91 39.

Kustbevakningen
Huvudkontoret
Informationsavdelningen
Stumholmen
Box 536
SE- 371 23 Karlskrona
0455 - 35 34 00