Centerpartiet i Västra Götaland

Oljeutsläppen kan minska - Så blir Västra Götaland fossiloberoende

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 07:40 CEST

- Oljeutsläppet som kommit in längs Bohuskusten och som nu flyter i land på en sträcka från Hamburgsund till Lysekil är förödande och försvårar för fiske och fågelliv samt riskerar att avskräcka turister från att besöka Bohuslän i sommar.

- Det viktigaste vi kan göra för att långsiktigt förhindra fler oljeutsläpp är att efterfråga varor och tjänster i vår vardag som är fria från oljeråvara. Då minskar behovet av oljetransporter på världshaven. Det säger Kristina Jonäng, (c) som är ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

- Västsverige har goda möjligheter att bli oberoende av fossila bränslen. Redan idag har oljeraffinaderier i vår region lägre oljeförbrukning än andra raffinaderier i Västeuropa. På sikt måste alla fordon - bilar, båtar och flyg ställa om till fossilfritt, säger Kristina Jonäng.

- Västra Götalands län har möjlighet att bli platsen där föregångarna inom fossiloberoende är flest. Preem i Lysekil och Göteborg har redan skogsråvara i den diesel de säljer till oss bilburna. Västtrafik är redan 90 procent fossilfria i sina bussar och i Västsverige prövas metanol som fartygsbränsle.

- Ett sådant medvetet arbete med nya bränslen måste fortsätta så att vi slipper olja och därmed oljeutsläpp. Om 10-12 år måste vårt beroende av olja i princip vara borta. Vi ska vara en fossiloberoende region år 2030, det fattar regionstyrelsen beslut om den 27 juni.

- Det blir en svår uppgift, men det är förenat mer fler risker att avstå. Och företagen här i Västra Götaland kan skapa konkurrensfördelar och nya jobb av att ligga i framkant, menar Kristina Jonäng.

- Det är angeläget att vi alla efterfrågar varor som är gjorda av biobaserad råvara när vi handlar. Om vi handlar plastprodukter som är oljebaserade ska vi vara noga med att lämna dem till återvinning så att inga oljeprodukter hamnar i naturen eller i våra hav, avslutar regionrådet Kristina Jonäng (C).

För ev. kommentar ring Kristina Jonäng tel. 0708671621 eller 052285023