Sunne kommun

Olle Edgren föreslås bli ny kommunchef i Sunne

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:32 CET

Anställ Olle Edgren som kommunchef med ett förordnande på fem år. Det är förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen. Olle Edgren jobbar idag som tillförordnad kommunchef/ekonomichef i Sunne.

–        Två kandidater intervjuades av fyra olika grupper: kommunens ledningsgrupp, facket, rekryteringsgruppen och kommunstyrelsens lilla ledningsgrupp tillsammans med kommunkansliets personal. Olle Edgren var den som förordades, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Persson.

32 personer hade lämnat in sin intresseanmälan för tjänsten som kommunchef i Sunne.

Profilen för kommunchefstjänsten är framtagen utifrån de intervjuer som konsulten Bo Ljungberg, Dufwa Ledarskap, gjort med berörda i kommunen.

– Olle Edgren motsvarar bäst profilens krav. Han har ledarförmåga och förstår hur en kommun ska drivas. Han har dessutom stort förtroende i organisationen och hos politikerna, säger Ola Persson.

Sunne kommun diskuterar just nu förändringar i organisationen.
I det här stadiet och fem år framåt tror vi att Olle är rätt person att driva det arbetet. Han har varit med i processen från början och ser behoven. Han tillträder så snart som möjligt.

I kommunens rekryteringsgrupp fanns Ola Persson(C), Lars Jonsson(S) och Jörn Okan(M) samt kommunsekreterare Gunilla Nyström och personalchef Kjell-Åke Hagström.

Dufwa Ledarskap har tillsammans med gruppen gjort fördjupade intervjuer med en handfull utvalda personer. Två bra kandidater blev alltså kvar i den slutliga prövningen.

Den andra kandidaten som intervjuades för tjänsten var Patrick Nohlgren, 52, idag chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Falköpings kommun. Han har jobbat i Lidköping och Varbergs kommuner som förvaltningschef och har sin bakgrund inom försvaret.

Under 13 år var Peter Karlsson kommunchef i Sunne. Han slutade den 4 oktober och jobbar nu som kommunchef i Mjölby.

Ulf S Olsson och Birgitta Friberg föreslås bli ledare för bildningsförvaltningen, när nuvarande förvaltningschef Per-Arne Lundin går i pension. Ulf blir formell förvaltningschef, men ledarskapet är delat. Detta föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen.
– Vi är som sagt mitt inne i ett förändringsarbete. I det läget har vi valt intern rekrytering. De åtta som anmälde intresse har djupintervjuats av Dufwa Ledarskap. Resultatet av djupintervjuer och intervjuer inom kommunen är att Ulf S Olsson och Birgitta Friberg förordas, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Persson.

 

Har du frågor kontakta gärna

Ola Persson                                                                                               Olle Edgren

Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun                                Tf kommunchef, Sunne kommun

tel 0565-160 04, 070-672 50 27                                                                 tel 0565-160 26, 070-537 42 00

ola.persson@sunne.se olle.edgren@sunne.se

 

 

Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi att göra Sunne så sagolikt som möjligt. Huvudmålet är att öka antalet invånare till 15 000. Har vi nöjda medarbetare, medborgare och företagare blir alla goda ambassadörer och fler vill stanna kvar eller flytta till Sunne.