Folkpartiet

Olle Schmidt: Fördragsändring kan bli nödvändig för att stärka eurosamarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:30 CEST

Det pågående mötet i Europeiska Rådet välkomnar den rapport med förslag som Van Rompuys arbetsgrupp och kommissionen arbetat fram. EU-länderna ska nå en överenskommelse om paketet, som bland annat innefattar reform av stabilitets- och tillväxtpakten samt ökade möjligheter till kontroll av budgetdisciplinen  och sanktioner mot länder som har för stora budgetunderskott.

- Slutsatserna idag är ett gott steg på vägen mot en välbehövligt stärkt  budgetdisciplin i EU. Det handlar inte om att straffa de länder som inte lever upp till reglerna utan det handlar om att följa de regler som gemensamt satts upp. Stats- och regeringscheferna skickar en viktig signal om att euron inte kommer att tillåtas att försvagas, kommenterar Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP).   Lagförslagen går nu vidare för behandling till finansministrarna i Ekofin och Europaparlamentet, som är medbestämmande.

- Det är nu viktigt att kommissionens förslag inte blir urvattnat i Ekofin. Det finns en oro i parlamentet för att Rådet driver igenom ändringar som gör det liggande förslaget tandlöst. Europaparlamentet kommer att arbeta för att behålla innehållet i Kommissionens förslag.    Stats- och regeringscheferna Rådet har också gått på Angela Merkels linje i syfte att kunna göra eurozonens krishanteringsmekanism - "räddningsfonden" - permanent. Möjliga vägar framåt ska nu utredas under ledning av EU:s ordförande Herman van Rompuy. Det har bland annat öppnats för möjligheten till en begränsad fördragsändring.

- Det är bra att man försöker skapa en permanent krishanteringsmekanism. Det handlar om att stärka eurozonen och att skydda EU och dess medborgare från framtida skuldkriser. Det bör dock handla om en justering för att skapa stabilitet för euron, inte en full fördragsöversyn som kräver folkomröstningar, säger Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP).

För mer information, kontakta oss: Olle Schmidt, 0705-641034 Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig, +32 476 767 542   För tidigare kommentarer och pressmeddelanden om utvecklingen av dessa förslag, se Olle Schmidts hemsida: http://www.folkpartiet.se/olle -- Susanne Lindahl Pressansvarig Folkpartiets Europaparlamentariker Stora Nygatan 2A, 103 16 Stockholm Tel:08-410 242 63, mobil: 0708-549063 susanne.lindahl@folkpartiet.se www.folkpartiet.se/europaparlamentet