Olofsfors AB

Olofsfors gör nya miljoninvesteringar

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:23 CET

Olofsfors AB i Nordmaling har hunnit fylla 250 år men fortsätter att satsa stort. Nya miljoninvesteringar ska stärka dem på marknaden och möjliggöra fler anställningar.

- Det här känns både viktigt och betydelsefullt för Olofsfors framtid. Vi tror att satsningen kommer att gynna alla våra produktområden och ge upphov till fler investeringar på sikt, säger Göran Nyberg, vd på Olofsfors AB. 

Styrelsens beslut innefattar en utbyggnad av Olofsfors-fabriken med 1800 kvadratmeter samt en ny vägstålslinje. Den totala investeringen beräknas uppgå till 70 miljoner och är del 1 i en större investeringsplan. 

Nyare och bättre maskiner 

Planen är att fördubbla kapaciteten på vägstål samt att kunna tillverka alla vägstålsprodukter i en och samma anläggning. Den totala investeringen väntas uppgå till omkring 42 miljoner kronor. I samband med utbyggnaden görs också en slitstålssatsning som innebär ökad kapacitet med hjälp av fler och nya maskiner. Detta för att bli ännu snabbare, effektivare och mer konkurrenskraftig på marknaden. 

– Vi kommer även fortsättningsvis att investera inom bandområdet. Syftet är framförallt effektivisering samt hemtagning av utlagda processer, säger Göran Nyberg. 

De ökade volymerna och förändringarna kommer att leda till nyanställningar framöver.

För jämtbruk till idébruk. Så kan Olofsfors historia sammanfattas. I mer än 250 år har företaget utvecklas i takt med omvärlden. Idag är Olofsfors ett internationellt framgångsrikt exportföretag som utvecklar och tillverkar produkter i borlegerat stål till skogs- och entreprenadmaskiner. I Olofsfors produktportfölj återfinns de välkända produktlinjerna ECO-Tracks band till skogsmaskiner, SharqEdges vägstål till snöplogar och Bruxite slitstål till skopor och schakt-maskiner.