Sveriges Kommuner och Landsting

Ologisk modell för allmännyttan

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:07 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig inte bakom hela SABO:s och Hyresgästföreningens förslag för hur villkoren ska se ut för de kommunala bostadsföretagens i framtiden.

SABO och Hyresgästföreningen presenterade i förra veckan ett gemensamt förslag om allmännyttans villkor i framtiden. Förslaget bygger i stora delar på modellen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog fram i höstas. Dock finns skillnader som gör att SKL inte ställer sig bakom SABO:s och Hyresgästföreningens förslag.

- De olika beståndsdelarna i SABO:s och Hyresgästföreningens förslag ger en ologisk modell som riskerar att inte vara hållbar på lång sikt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt SABO:s och Hyresgästföreningen ska utdelningsbegränsningen vara kvar.

- Ett starkt lokalt självstyre och handlingsutrymme för kommunen som ägare är ett principiellt skäl till att vinster som inte behövs i bolaget ska kunna delas ut till kommunen. Ett annat skäl är att kommunernas bostadsföretag ska drivas affärsmässigt utan stöd från kommunen, säger Anders Knape.

SABO:s och Hyresgästföreningen föreslår även att uppdrag av allmänt ekonomiskt intresse ska kunna ges till både kommunala och privata bostadsföretag, genom ett upphandlingsförfarande.

- De kommunala bostadsföretagen ska enligt förslaget agera affärsmässigt, samtidigt som delar av vinsten inte får delas ut till kommunen. Det är en märklig lösning att kommunen ska upphandla men samtidigt inte får använda de pengar som inte behövs i bolaget, säger Anders Knape.

- Det är tydligt att förslaget är en kompromiss mellan SABO och Hyresgästföreningen. Vi har svårt att se att förslaget är möjligt att verkställa i sin nuvarande form, säger Anders Knape.

Läs mer om SKL-modellen för allmännyttan (länk)

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig i enlighet med tidigare reservation i remissbehandlingen (se länk här).

För mer information: Anette Jansson, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 68, mobil: 070-685 30 69, e-post: anette.jansson@skl.se eller Per Henningsson, förbundsjurist på avdelningen för juridik, tfn: 08-452 79 78, mobil: 070-342 49 69, e-post: per.henningsson@skl.se

Pressjour tfn: 08-452 71 01