Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Olyckligt att priset på SL-kortet höjs

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 10:19 CEST

Igår kom alliansen i landstinget och miljöpartiet överens om en prishöjning av SL-kortet och återinförandet av enhetstaxa från 1 januari 2017. Det tycker Naturskyddsföreningen i Stockholms län motverkar kollektivtrafikmålen i länet.

-Vi tycker att det är olyckligt att man höjer SL-kortet med 95 kr på tre år. Det minskar incitamentet att ställa bilen och börja åka kollektivt. Det motsäger alla mål om att kollektivtrafikandelen i länet ska öka, säger Beatrice Sundberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

-Landstinget borde jobba för att se till att trängselskatterna och dess intäkter ägs fullt ut av regionen istället för av staten. Man har då möjlighet att själv bestämma att den absolut största delen av intäkterna från trängselskatten ska gå till exempelvis kollektivtrafik. Nu ser vi ett tydligt exempel på vilka konsekvenserna blir när det mesta av pengarna från trängselskatten går till bygget av Förbifart Stockholm och inte till kollektivtrafiken säger Beatrice Sundberg vidare.

För mer information kontakta:

Beatrice Sundberg, mobil 073-719 91 33

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län arbetar med en mängd olika regionala miljö- och planfrågor och arrangerar utflykter genom Storstockholms naturguider. Vi bevakar de övergripande frågorna i Stockholms län som innefattar fler än en kommun, exempelvis de gröna kilarna, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik och utbyggnaden av staden. De lokala frågorna hanteras i våra 26 kretsar. Länet har totalt drygt 63 000 medlemmar som stödjer vår verksamhet.