Kristdemokraterna, KD

Olyckligt beslut av Riksdagen i äktenskapsfrågan

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 16:11 CEST

- Att förändra äktenskapet från att gälla samlevnad mellan man och kvinna till att också gälla par av samma kön kommer få stora konsekvenser, till exempel vid faderskapspresumtion. Det är ett djupt ingrepp i vårt samhälle. I samband med beredningen av ärendet borde det också ha presenterats andra förslag. Men istället har ärendet forcerats fram och både företräden och remissförfaranden nekats.
Det säger Yvonne Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i äktenskapsfrågor, med anledning av att Riksdagen idag röstade för att par av samma kön ska få möjlighet att ingå äktenskap och göra reglerna om äktenskap könsneutrala.
- Tyvärr är inte detta beslut något 1 april skämt utan verklighet. Kristdemokraterna har förespråkat att äktenskapsbalken istället skulle ersättas med en civilrättslig samlevnadsbalk. Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet och kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner, säger Yvonne Andersson.
- Med vårt förslag tas begreppet äktenskap helt bort från lagstiftningen. Staten kan och bör inte ha något inflytande över hur människor väljer att manifestera sin kärlek och få den välsignad. Därmed respekteras religionsfriheten, vilket är rimligt i ett mångkulturellt land, och äktenskapet lämnas åter till det sammanhang varifrån det kommit. Staten ska i sin myndighetsutövning inte göra någon åtskillnad mellan sam- och olikkönade par. Enbart det offentliga ska stå för registreringen vilket innebär att vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.
- Rent praktiskt innebär vårt förslag att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar. Det kan vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen. Förslaget är relevant då kyrkan och staten numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten.
- Det är obegripligt att inte fler varit villiga att medverka till en civilrättslig samlevnadsbalk som skulle ha kunnat samla stora delar av svenska folket bakom sig. Jag beklagar djupt att de andra sex partierna inte röstade för kristdemokraternas linje när omröstningen skedde i Riksdagen idag. Jag tror att vårt förslag på sikt kommer bli den rådande ordningen, avslutar Yvonne Andersson.
För mer information: Yvonne Andersson Riksdagsledamot för kristdemokraterna i Östergötlands län Telefon: 08-786 53 78, 070-32 29 404 www.kristdemokraterna.se/yvonneandersson
Martin Ståhlgren Politisk sekreterare Telefon: 08-786 53 97, 070-24 60~280