SEKO, facket för service och kommunikation

Olyckor vid kommunala vägarbeten allvarligt arbetsmiljöproblem – SEKO kräver åtgärder

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:51 CEST

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som organiserar omkring
10 000 medlemmar i företag som bedriver vägarbeten, är starkt oroat över utvecklingen med allt fler olyckor och tillbud vid vägarbeten. De vägar som Sveriges kommuner ansvarar för är särskilt utsatta, visar statistiken.


Antalet trafikolyckor har minskat under många år, men situationen vid vägarbetsplatser ser inte lika ljus ut. Trafiken vid vägarbeten och hastigheten vid vägarbetsplaster är de två enskilt största orosmomenten för SEKO:s medlemmar. Detta visar en undersökning som förbundet gjorde bland sina medlemmar förra året. Vägverkets (numera Trafikverket) senaste rapport ”Trafikolyckor vid vägarbete”, från 2008, visar att antalet skadade och döda vid vägarbeten på statliga vägar ökade med 20 procent under åren 2003-2007. På övriga vägar, som kommunerna har störst ansvar för, är siffrorna de dubbla.

– Det är en negativ och oroväckande trend. Väghållaren, i detta fall kommunerna, måste ta ett större ansvar för säkerheten vid de vägarbeten som de själva beställer. Det här måste ske redan i upphandlingsfasen med de olika entreprenörerna, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Det effektivaste sättet att få ner olyckor vid underhåll av vägar är att helt skilja på arbete och trafik, men det görs alldeles för sällan, enligt SEKO.

– Signalerna vi har fått är att vissa kommuner fullständigt ignorerar dessa åtgärder. Finns det förutsättningar att leda om trafiken, ska man också göra det. Kommunerna måste bli tydligare i detta krav gentemot sina entreprenörer. Det handlar om deras invånares säkerhet, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO med ansvar för vägfrågor.

SEKO har skickat ett brev till samtliga landets kommuner där förbundet ställer ett antal frågor kring vilket skyddsarbete kommunerna bedriver i samband med upphandling av vägarbete.

– Vi frågar dem om de gör en riskbedömning, vilka kriterier de har gällande omledning av trafiken och om de över huvud taget ställer detta som krav gentemot entreprenörerna när de genomför upphandlingen, säger Björn-Inge Björnberg.

För ytterligare information:
Björn-Inge Björnberg, ombudsman SEKO, 070-656 13 31
Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96