Sigtuna kommun

Olycksdrabbad vägkorsning byggs om

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:29 CET

Sigtuna kommun ser till att olycksdrabbad vägkorsning kan byggas om redan i år - hjälper Vägverket med finansiering

Korsningen mellan väg 263 och väg 255 i Sigtuna kommun är mycket olycksdrabbad. Kommunen har länge kämpat för att Vägverket ska vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Genom att kommunen nu hjälper Vägverket med finansieringen genom en så kallad förskottering kan ombyggnaden av vägkorsningen tidigareläggas. Redan under innevarande år kommer en trafiksäker rondell ersätta den olycksdrabbade vägkorsningen.

- Kommunledningen har under flera år i kontakter med Vägverket påtalat behovet av att göra något för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen mellan länsvägarna 255 och 263. Allt för många olyckor har redan skett. Jag är glad att vi nu äntligen har kommit överens med Vägverket om en lösning som både ökar säkerheten och förbättrar trafikflödet, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (s) i en kommentar.

I rusningstrafik är det mycket svårt för fordon som kommer från Uppsala via väg 255 att svänga ut på väg 263 mot Märsta. Vägverket, som äger vägen, är medveten om problemet men har inga medel till åtgärder förrän 2011. I en skrivelse till kommunen har Vägverket dock gjort klart att en ombyggnation kan genomföras redan i år om Sigtuna kommun förskotterar de pengar som behövs för att projektet ska kunna genomföras. I praktiken betyder det att kommunen lånar ut pengar till Vägverket. De två-tre miljoner kronor som rondellbygget kostar återbetalar Vägverket till Sigtuna kommun senast 2011.

- Det är egentligen fullt ut statens ansvar att se till att finansiera Vägverkets investeringar i den tid som behövs. Vi i kommunens politiska ledning gör dock bedömningen att vi inte kan vänta till 2011 för att denna korsning ska bli mer trafiksäker och få ett bättre flöde på trafiken. Därför går vi nu med på att förskottera de nödvändiga pengarna, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (s) i en avslutande kommentar.

Vägverket kommer att bygga en ”specialvariant” av en rondell som innebär att genomgående trafik från Sigtuna stad aldrig behöver köra in i rondellen, utan kan passera i en separat fil, för att sedan vävas ihop med övrig trafik.

För mera information:

Anders Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande, tel. 073-633 87 85