Social Work and Social Development 2012 - Action and Impact

Om 8 dagar är vi igång...

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 17:28 CEST

Världen kommer till Stockholm för att under fyra dagar diskutera dagsaktuella problem och händelser inom ett brett spektrum av socialt arbete, social utveckling, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.
Vad kan vi lära av urfolkens sätt att se på mijlömässiga förändringar i socialt arbete?  Vad finns det för likheter och skillnader mellan äldrevård i Japan och äldrevård i Sverige? Vad görs i Stockholm, Göteborg och Malmö för att arbeta förebyggande och motverka ett ökande cannabismissbruk.

Detta är endast tre exempel på frågeställningar som aktualiseras under Social Work Social Development på Stockholmsmässan under nästa vecka.

En konferens med mer än 2 200 delegater och  mer än 1 200 tal i workshops kan vara svårt att få en överblick över. Här får du därför ett urval över vad som kommer att hända under konferensen.

Konferensspråket är Engelska.  

Söndag 8 juli, Öppningsceremoni 

16.00-18.30, lokal: A1, Plenum
Hans Rosling, Karolinska institutets berömda professor i internationell hälsa och en av världens hundra viktigaste tänkare.
Sofia Jannok sjunger och studenter från Fryshuset uppträder. 

Måndag 9 juli, tema: Global Social Transformation and Social Action

10.30-11.00, lokal: Pressrummet, Presskonferens
Lokala och internationella organisatörer förklara bakgrunden till konferensen och arbetet med en Global Agenda för social utveckling.

  • Christian Rollet, global koordinator, världsordförande ICSW
  • Sven Hessle, ordförande lokala programkommittén
  • Eva Holmberg-Herrström, ordförande lokala organisationskommittén
  • Bert Åberg, presstalesman  tel: 073-914 82 05, som tar emot anmälan för ackreditering. Gratis entré vid uppvisande av pressleg., gäller även föranmälda om pressleg. saknas. 

8.30-10.30, lokal: A1, Plenum
Maria Larsson, barn- och äldreminister, hälsar välkomna
Thomas Hammarberg, Europarådets nyligen avgångne kommissarie för mänskliga rättigheter, ger ett brett perspektiv.
Tom Shakespeare, WTO:s rullstolsburne expert på funktionshindrades rättigheter, talar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

11.00-12.30, local: K1, Symposium: The right to health and social equality
Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, om migranters rätt till hälsa.
Damon Barret, Vicedirektör på Harm Reduction International, om drogkonsumenters rätt till hälsa. (Narkotikapolitik avhandlas även under Socialdepartementets lunchsymposium, se nedan).

 11.00-12.30, lokal: K11, Symposium: Social Work in Sweden en a changing society in the era of globalization.
Ellinor Brunnberg och Osman Aytar, Mälardalens högskola, om ensamkommande flyktingbarns vardag.
Tapio Salonen, Malmö högskola, om barnfattigdom.

14.00-15.30, lokal: K24, Workshop: Social Protection Floor Initiative
Diskussioner om bland annat det uppmärksammade välfärdsprogrammet Bolsa Familia i Brasilien, och hur sociala skyddsnät fungerar som en trampolin till snabbare utveckling. 

16.00-17.30, lokal: K23, Workshop: Fighting for clean water
I Kanada kämpar urfolken för sin rätt till rent vatten. Hör andra erfarenheter från Kenya, Nigeria, Indien och Nederländerna. 

 

Tisdag 10 juli,  tema: Environmental Change and Sustainable Social Development 

8.30-10.30, lokal: A1, Plenum
Michael Marmot från FN:s världshälsoorganisation WHO berättar om sambanden mellan social bakgrund, miljö och hälsa.
Cindy Blackstock, First Nations Child and Family Caring Society of Canada, om urfolkens syn på miljöförstörelse

11.00-12.30, lokal: A1, Symposium: Social Protection Floor Initiative
Ett grundläggande socialt skyddsnät är nödvändigt även i fattiga länder. Michael Cichon från FN-organet ILO – International Labour Organisation, och Aloysia Inyumba, Rwandas minister för genus- och familjefrågor.

11.00-12.30, lokal: K2, Symposium: Indigenous Understanding of Environmental Change
Lars-Anders Baer, renägare, samepolitiker och medlem av FN:s Permanenta Forum för urfolk, talar tillsammans med ursprungsfolksrepresentanter från Nordamerika vad socialt arbete och socialpolitik kan lära sig av urfolkens holistiska syn på världen. 

13.00-14.00, lokal: K2, Lunchsymposium: Cannabis Prevention in the "Three City Project"
Socialdepartementet berättar om ett projekt för att förebygga cannabismissbruk i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

14.00-15.30, local: A9, Workshop: The migrant and the labour market
Ett svenskt inlägg om hur papperslösa invandrare tar sig fram på arbetsmarknaden blandas med perspektiv från Kanada, Korea, Storbritannien och Filipinerna. 

16.00-17.30, lokal: K24, Workshop: Social work online
Flera svenska deltagare diskuterar hur sociala medier kan användas inom socialt arbete.

 

Onsdag 11 juli,  tema: Global Social Transformation and Social Action 

8.30-10.30, lokal: A1, Plenum
Två olika perspektiv på den arabiska våren ges av Chakib Benmoussa, ordförande för Marockos sociala och ekonomiska råd, samt Mehbi Gharbi, redaktör för Tunis News. 

11.00-12.30, lokal: A1, Symposium: Migration in a Transforming World
Susana Adamo, Columbia University, berättar emigration som tvingats fram av klimatförändringar.  

14.00-15.30, lokal: K11, Workshop: Families affected by conflicts
-          För amerikanska veteraner blir livet hemma till en ny konfliktzon.
-          Israeliska ungdomar som överlevt terrorattacker.
-          Så skyddas palestinska flyktingbarn. 

16.00-17.30, lokal: K23, Workshop: Children in the street and drugs
-          Orsaker till sönderfallande familjer i Latinamerika.
-          Drivkrafter till att gå med i gatugäng, och vägen ut.
-          Överlevnadsstrategier bland gatubarn i Bangladesh.

 

Torsdag 12 juli, Avslutningsceremoni 

8.30-12.30, lokal: A1, Plenum
Världsordföranden för International Federation of Social Workers, Gary Bailey, sammanfattar konferensen och blickar framåt. Hur ska organisatörernas fortsätta att arbeta med sin gemensamma globala agenda? Bailey sammanfattar cirka 9.15 – 9.35.

*********************************************************************************************

Kontakt:
Bert Åberg, presstalesman,
tel: 073-914 8205   e-post:bert.aberg@fralsningsarmen.se

Joint Social Conference on Social Work and Social Development.
Social världskonferens i Stockholm 8 - 12 juli, med 2 200 delegater från mer än 100 länder. Dagsaktuella frågeställningar i fokus inom områdena mänskliga rättigheter och social jämlikhet, miljöförändringar och hållbar samhällsutveckling, globala sociala förändringar och sociala åtgärder.